Noutăți și evenimente

Liturghie de mulțumire  Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani Liturghie de mulțumire Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani Miercuri, 22 Martie 2023     Duminică, 19 martie 2023, a avut loc Sfânta Liturghie de mulțumire la...
Duminică, 19 martie 2023, va avea loc  Colecta din a patra duminică a Postului Mare Duminică, 19 martie 2023, va avea loc Colecta din a patra duminică a Postului Mare Joi, 16 Martie 2023       Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași vă invită și în acest an,...
Primăvara – rază de lumină și noi începuturi pentru C.R.F. Primăvara – rază de lumină și noi începuturi pentru C.R.F. Luni, 13 Martie 2023   Începutul anului a adus o schimbare de personal pentru beneficiarii Centrului...
Acțiunea „O floare pentru o viață, de 21 de ani organizată de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași Acțiunea „O floare pentru o viață, de 21 de ani organizată de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași Joi, 09 Martie 2023 Odată cu venirea primăverii, ne-am propus să aducem un omagiu celor ce simbolizează...
Târg de mărțișor 2023 Târg de mărțișor 2023 Miercuri, 01 Martie 2023 Ca în fiecare an, mărțișorul vestește sosirea primăverii, reîntoarcerea...

ISTORIC: 

Nr. 652 / 08.05.2014

Raport de activitate pentru anul 2013

- asociația CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI -

I. Scurtă descriere a asociației

Centrul Diecezan Caritas Iași este o persoană juridică fără scop patrimonial ce a dobândit statutul de utilitate publică prin H.G. 494/14.05.2008. În această calitate, Centrul Diecezan Caritas Iași acționează în domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop caritatea creștină prin promovarea solidarității, a dreptății sociale, prin apărarea vieții și a demnității persoanei umane.

II. Principalele activități realizate în decursul anului 2013:

 

 

1. PROGRAMUL SERVICII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Sediu central

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator/Medic, asistenți medicali, asistenți sociali, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

1406

În decursul anului 2013, echipa îngrijiri la domiciliu, formată din 58 de angajaţi împreună cu  voluntarii programului, au asistat la domiciliu un număr de 1406 persoane, cărora li s-au oferit: 438.165 servicii medicale,  84.521 îngrijiri de bază și 92.109 servicii comunitare. 

Activități specifice:

·      Sub egida Zilei Mondiale a Bolnavului, în perioada 7-11 februarie 2013 s-a derulat acţiunea Un gând bun pentru semenii noștri. Beneficiarii proiectului au fost persoane imobilizate la pat şi la domiciliu cu un risc înalt de izolare socială. Membrii echipei CID le-au oferit un dar simbolic şi spiritual.

·      În zilele de 07 și 08 martie 2013 s-a derulat activitatea Solidaritatea înflorește in luna martie în colaborare cu 3 departamente din cadrul organizației: Centrul de Plasament „Sf Iosif”, Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilitati (CRPD) și Centrul de Resurse pentru Familii (CRF). Proiectul a urmărit creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor vârstnice de sex feminin cu grade diferite de dependență, a persoanelor cu dizabilități și a mamelor tinere care provin din medii defavorizate.

·      Gesturi de binefacere în spiritul Sărbătorilor Pascale 

În data de 27 martie 2013 s-a desfășurat o acțiune de binefacere în spiritul Sărbătorilor de Paște. Aceasta a constat în sprijinirea materială a persoanelor de vârsta a treia imobilizate la pat sau la domiciliu, care se confruntă zilnic cu diverse probleme de natură materială, financiară, socială, medicală, și transmiterea unor gânduri bune și urări specifice acestei sărbători din partea membrilor echipei. Scopul evenimentului a fost acela de a acorda suportul necesar persoanelor vârstnice în vederea depășirii dificultăților socio-materiale și trăirii în liniște a bucuriei Pascale.

·      Pelerinajul persoanelor bolnave de la Cacica

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXI-a Zi Mondială a Bolnavului la nivel Diecezan, Programul „Servicii de Îngrijiri la Domiciliu” a organizat în data de 11 mai 2013 un pelerinaj special al bolnavilor şi al personalului medical, la Sanctuarul marian de la Cacica. La eveniment au participat  bolnavi însoţiţi de preoţi, persoane consacrate și laici din comunităţile lor parohiale.

·      În perioada 20-24 mai 2013 Programul Servicii de Îngrijri la Domiciliu s-a bucurat

de vizita a patru reprezentanţi din partea Caritas Mϋnster. Vizita a avut drept scop formarea profesională a angajaţilor din domeniu precum şi un schimb de experienţă privind bunele practici în îngrijirea bolnavilor la domiciliu.

·      Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice

În perioada 1- 9 octombrie 2013 s-a derulat evenimentul O vorbă bună pentru bătrâneţe!, care a avut drept scop atât reducerea riscului de izolare socială, cât şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o comunitate cu valori morale şi spirituale. Acţiunea a avut loc şi a constat în vizitarea la domiciliu a persoanelor de vârsta a III-a care se confruntă zilnic cu dificultăţi de natură materială, financiară, socială şi medicală, beneficiari ai serviiciilor socio-medicale ale organizaţiei.

·      Vizite la domiciliu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

În cadrul seriei de activități de socializare realizate pentru beneficiarii imobilizați la domiciliu, care datorită situației familiale își petrec timpul în singurătate, am realizat și cu ocazia acestei sărbători, în fiecare dintre cele 15 centre de îngrijire la domiciliu pe care le administrăm, vizite la domiciliu cu scopul de a aduce și în casele acestora ceva din atmosfera Sărbătorii de Crăciun.

 

 

2. CENTRUL DE RESURSE PENTRU FAMILII

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator/Asistent social, psiholog, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

50 familii

Serviciile oferite prin intermediul Centrului de Resurse pentru Familii au în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de viață, formarea socio-educațională a familiilor aflate în dificultate astfel încât să devină persoane independente și active, capabile să se autoîntrețină și să-și depășească în acest mod statutul de persoane aflate în situații de risc social.

o   Informare, îndrumare și consiliere

Pe parcursul anului 2013 au fost acordate un număr de 400 servicii de informare şi orientare pentru persoane/familii defavorizate aflate în dificultate. Consilierea a avut ca  scop creşterea includerii sociale a beneficiarilor direcți  şi asigurarea de suport psihologic pentru depăşirea barierelor psiho-sociale existente.

o   Activități de promovare a intereselor familiilor aflate în dificultate

o   Familia - leagănul valorilor

În data de 17 mai Centrul de Resurse pentru Familii a organizat o activitate dedicată sarbătorii internaționale a familiei. Scopul acestei activități a fost acela de a promova valorile unei familii sănatoase și de a conștientiza importanța și rolul familiei în societate. Tema abordată în cadrul întâlnirii a fost Familia-leagănul valorilor, prin intermediul căruia s-au enumerat cele mai importante valori pentru a promova un climat de pace și armonie în familie.

o   Servicii de suport (material) acordate familiilor aflate în dificultate pentru a depaşi situaţia de criză

În perioada ianuarie-decembrie 2013 au fost acordate bonuri de haine familiilor şi persoanelor aflate în dificultate precum și pachete  cu alimente primite în preajma Sărbătorilor Pascale.

o   Activități de Integrare socio-profesională

În cadrul acestui serviciu a avut loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea persoanelor care vor să-și găsească sau să-și mențină locul de muncă. Pe parcursul anului 2013 s-au oferit servicii de consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 15 persoane aflate în dificultate.

 

 

3. CENTRUL DE PLASAMENT SF. IOSIF

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator/Asistent social, psiholog, educator, bucătar, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

13

Centrul de Plasament “Sf. Iosif” este un serviciu de tip familial cu rezidenţă permanentă pentru copii şi tineri, şi are ca scop apărarea drepturilor copilului aflat în dificultate şi oferirea de servicii calitative care să favorizeze reintegrarea socială şi familială a beneficiarilor. 

Activităţile din Centrul de Plasament sunt structurate astfel:

a) activităţi de pregătire a lecţiilor – pedagogul social organizează şi participă direct la activitatea de pregătire a lecţiilor beneficiarilor alături de o echipă de voluntari cu care colaborează. Asistentul social organizează şedinţe lunare cu voluntarii pentru a stabili cele mai adecvate metode educative pentru beneficiarii centrului.          

b) activităţi cultural-recreative – în colaborare cu diferite instituţii sau alte proiecte ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi se organizează piese de teatru, spectacole, teatru de păpuşi, clownerie, ateliere de creaţie video, participare la concursuri lansate de diverse instituţii de învăţământ sau de cultură cu fotografii sau filmuleţe. Se organizează vizite la muzee, mănăstiri participări la spectacole de teatru, circ etc.

c) activităţi de socializare – Copiii sunt încurajaţi să dezvolte relaţii în microgrupuri şi macrogrupuri  sociale:

- relaţii de familie – majoritatea beneficiarilor centrului de plasament, pe perioada vacanţei merg în familiile lor sau în alte familii dispuse să le acorde educaţie şi îngrijire.         

- relaţii în grupul şcolarcopiii din centrul de plasament au activităţi şcolare şi extraşcolare împreună cu colegii lor de clasă.

d) activităţi cu scopul formării:

- autonomiei personale – beneficiarii centrului, sunt angajaţi în activităţi casnice, în care se urmăreşte crearea propriei autonomii în sensul formării unei capacităţi de autogestiune (să se ocupe singuri de igiena personală fără să le fie impus, să folosească vesela, tacâmurile, să-şi păstreze curăţenia în dormitor, să răspundă de curăţenia unui anumit sector din casă).

- autonomiei sociale - însuşirea regulilor de ordine interioară (în centru este un regulament de ordine interioară conceput împreună cu beneficiarii, şi pe care toţi trebuie să-l respecte).  Participarea la activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere  a dormitorului, sălii de zi, bucătăriei, sălii de mese, capelei.

- autonomiei şi manipularea financiară - copiii şi tinerii sunt implicaţi în activităţile administrative ale centrului. Copiii de vârstă mai mare realizează cumpărăturile de la magazinele apropiate. Prin rotaţie majoritatea copiilor însoţesc personalul administrativ  la cumpărături, îşi gestionează singuri banii de buzunar.

În cadrul Centrului de Plasament, în anul 2013 s-au organizat diverse activităţi cu scopul formării responsabilităţii sociale şi umane în general.

Astfel și anul acesta am avut privilegiul de a participa la trei Liturghii, transmise la Radio Iaşi, scop pentru care părintele Egidiu s-a ocupat de formarea unui cor pentru interpretarea cântecelor liturgice.

De asemenea, în luna mai beneficiarele Centrului de Plasament au participat şi la Sfânta Liturghie din cadrul  pelerinajului de la Cacica, unde au cântat cântece liturgice, alături de corul local, cu ocazia marcării zilei bolnavului.

Pentru păstrarea şi stimularea responsabilităţii familiilor de provenienţă a copiilor din Centru, în fiecare vacanţă beneficiarii noştri merg în propria familie sau familia lărgită.

Pe parcursul anului 2013 au mai fost  derulate în cadrul Centrului de Plasament Sf. Iosif, următoarele activități:

- Participarea beneficiarelor centrului de plasament la Ziua Vârstnicului, în colaborare cu personalul din cadrul programului de Îngrijire la Domiciliu;

- Realizarea unei campanii de prevenire și stingere a incendiilor, pentru beneficiari și personal,  în colaborare cu  personalul calificat din cadrul ISU;

- Realizarea  transferului școlar pentru două dintre beneficiarele noi;

- Realizarea unei întâlniri de lucru cu o echipă pluridisciplinară din cadrul DGASPC Iași;

- Încheierea unor parteneriate de colaborare cu Școala 28 Mihail Codreanu Iași, DGASPC Iași precum și cu organizatia Frații Școlii Creștine Iași;

- Realizarea unui atelier de confecționat  felicitări, care să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

- Organizarea corului de colindători ai centrului, care au colindat atât pe parteneri cât și pe binefăcătorii centrului de plasament;

- Deplasarea în cadrul familiilor de origine sau lărgite a beneficiarelor cu ocazia vizitării  acestora în vacanța de iarnă;

- Organizarea unui atelier de pictură, precum și a unui atelier de confecționat felicitări, care să fie oferite cu  ocazia sosirii  primăverii;

- Înscrierea a două dintre beneficiare la un curs de actorie;

- Participarea beneficiarelor centrului de plasament la o actiune comuna cu programul „Ingrijire batrani”, dedicata zilei de 8 martie;

- Primirea in cadrul Centrului de Plasament a unei beneficiare din cadrul DGASPC-serviciul primiri urgente;

- Colaborarea cu DGASPC Iași - Serviciul Rezidențial și Serviciul Primiri Regim Urgență, pentru soluționarea cazului referit către centrul de plasament Sf. Iosif Iași.

 

 

4. CENTRUL DE RESURSE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator/Asistent social, psiholog, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

250

Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a posibilităţilor terapeutice de tratament a persoanelor cu dizabilităţi.

Serviciile oferite sunt:

·  Informare şi Consiliere

·  Promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi lobby

·  Integrarea persoanelor cu dizabilităţi

·  Acordarea de servicii de recuperare kinetoterapeutică

·  Organizarea şi derularea de grupuri de suport

·  Formare/perfecţionare

·  Voluntariat.

Activități desfășurate:

Rețea de incluziune socială pe piața muncii

Oferirea de formare profesională în meseria de tehnician maseur pentru un număr de 40 beneficiari persoane cu dizabilități. Activitatea este în cadrul proiectului finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” și domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Servicii de Kinetoterapie la domiciliu

Proiectul este în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială din cadrul Universității “Al.I.Cuza Iași” și constă în oferirea de servicii kinetoterapeutice persoanelor cu dizabilităţi. Serviciile sunt realizate de către studenţii din anul terminal şi masteranzi, fiind supervizaţi de un specialist în domeniu. Oferirea serviciilor de kinetoterapie are ca scop îmbunătăţirea funcţiilor neuromotorii ale persoanelor cu dizabilităţi şi a stării lor de sănătate.

Şah mat prejudecăţilor!

Evenimentul a avut ca scop promovarea activităţilor sportive în rândul persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea potenţialului, a capacităţilor intelectuale şi creative, cât şi implicarea socială a acestora.

Activitatea a avut loc în data 13 aprilie 2013 şi a constat într-un simultan de şah susţinut de Ştefan Pârlog, fost campion mondial la şah pentru amatori în 2009 şi câştigător a numeroase concursuri naţionale şi regionale. La eveniment au participat 12 persoane cu dizabilităţi de tip mental, locomotor şi somatic, pasionate de jocul minţii şi dornice de dezvoltare personală şi socială, din care 10 persoane au fost implicate în mod direct în activitate. Timp de o ora, Stefan a fost provocat de persoanele cu dizabilităţi, acţiunea finalizându-se cu 2 remize şi 8 înfrângeri în rândul participanţilor. Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea diplomelor şi acordarea unor articole promoţionale sponsorizate de firma Iaşisting şi Asociaţia “Managementul Vieţii”.

 


5.
BIROUL DE EVALUARE, PREVENIRE ŞI CONSILIERE ANTIDROG

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator/Asistent social, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

250

Pe parcursul anului 2013, activitățile din cadrul biroului, s-au concentrat pe componenta de informare și prevenire a consumului de droguri. În acest sens:

·       Au fost recrutați, instruiți și implicați în cadrul campaniei 5 studenți din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

·       Realizarea unui film video (mărturie a unui fost consumator), în cadrul căruia beneficiarul a acceptat să depună o mărturie care să fie folosită în cadrul activităților de prevenire a consumului de droguri legale și ilegale din instituțiie de invățâmânt din Iași.

·       Participarea coordonatorului programului, împreună cu o echipă de voluntari, la evenimentul „Dialogul anual al membrilor societății civile” din cadrul Campaniei “60 minute pentru tine” organizată de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași. În cadrul evenimentului s-au promovat activitățile realizate împreună cu voluntari în domeniul antidrog.

·       Participare în calitate de lector la conferința Asistența socială - adevăruri, provocări și oportunități”, organizată de Asosciația Studenților și Absolvenților de Asistență Socială, Iași, în cadrul căreia s-a prezentat activitatea din cadrul biroului din perspectiva asistentului social.

·       Organizarea campaniei “Fii informat, nu te lăsa tentat”  pentru elevii școlii gimnaziale “Titu Maiorescu” din Iași

Campania “Fii informat, nu te lăsa tentat a fost  structurată în patru paşi:

·       În prima etapă s-au aplicat  chestionare elevilor din clasa a VII a şi a VIII a, în vederea aflării cunoştinţelor în domeniul antidrog şi a atitudinii vis-a vis de consum şi de consumatori.

·       Pe baza informaţiilor centralizate din chestionare, s-a realizat  un material, în cadrul căruia au fost prezentate informaţii teoretice, filmuleţe şi imagini cu tematică antidrog care au fost prezentate de specialiştii implicaţi în cadrul biroului (coordonator şi voluntari, studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi și doi studenți din anul V Pastoral din cadrul Institului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif) la  5 clase de a VII a și la 4 clase de a VIII a, reprezentând 222 de elevi.

·       La finalul orei s-a mai aplicat  un chestionar pentru a verifica dacă şi-au îmbunătăţit cunoştinţele în ceea ce priveşte efectele şi daca s-a schimbat atitudinea adolescenţilor vi-a-vis de consum şi consumatori.

·       Informațiile din cele 2 chestionare au fost centralizate și transmise consilierului școlar în vederea prezentării părinților și cadrelor didactice din cadrul  școlii gimnaziale “Titu Maiorescu” din Iași

 

 

6. CENTRUL DE RESURSE PENTRU COPII ȘI TINERET ”DON BOSCO”

Locație

Iași, Al. Oltea Doamna nr. 3

Resurse umane

Coordonator, asistent social, institutor, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

65

În anul 2013 în cadrul activităţilor programului „Don Bosco” au fost implicaţi un număr de 65 de beneficiari în centrele de zi, peste 500 de copii în activitățile comunitare şi un număr de 50 de voluntari.

a.   Campus: „DREPTURILE COPILULUI”

La această activitate, realizată în colaborare cu Asociaţia „Issaberi” din Franţa, au participat 65 de copii, beneficiari din Iaşi şi Buruienesti, 13 voluntari francezi şi 12 voluntari români. Campusul a fost realizat în localitatea Pralea. Chiar dacă pentru copii a fost prima experienţă montană din viaţa lor, s-au bucurat de natură şi de activităţile desfăşurate, iar pentru noi, angajaţii programului Don Bosco, a fost o surpriză plăcută deoarece am obţinut rezultate de excepție.

b.  În localitățile Săveni, Cacica și Roman au fost realizate 3 Campusuri pentru circa 500 de copii din medii defavorizate. Aceste campusuri au avut teme diferite, adaptate în funcție de specificul problemelor cu care se confruntă, reușind astfel să îi scoatem pe copii din rutina zilnică, oferindu-le posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod constructiv și distractiv.

c.   ÎN CĂUTATEA RĂDĂCINILOR NOASTRE: Pr. Gheorghe Pătrașcu  - Copiii din Centrul Don Bosco Buruienești au dedicat un timp pentru a descoperi viața unui fiu al satului care a fost martor al credinței și om al culturii. Au căutat informații printre consăteni și autoritățile civile și religioase, au descoperit cărți și găsit poze legate de viața părintelui. Prin această activitate s-a urmărit conștientizarea beneficiarilor noștri asupra trecutului și oamenilor mari care au făcut istoria poporului nostru dar și asupra faptului că ei vor fi responsabili pentru istoria care va urma.

d.  Ziua Internațională a Drepturilor copilului a fost sărbătorită printr-o activitate în cadrul Școlii nr. 23 „Titu Maiorescu", ocazie cu care copiii din cadrul centrului „Don Bosco” dar și cei din cadrul școlii au aflat, prin intermediul unor jocuri și probe, care le sunt drepturile. „Desenează-ți dreptul!” a fost sloganul după care ne-am ghidat.

e.   In luna decembrie au fost susținute 5 spectacole de clownerie cu tema „FERICIREA ESTE ÎN NOI” pentru 300 de copii din localitățile Buruienești, Roman, Săveni și Iași. Aceste spectacole au fost realizate de Isabel Sandru - voluntar din Cagliari, Italia.

 

 

7. PROGRAMUL INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CALAMITĂŢI NATURALE

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator program, asistent social, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Nr. beneficiari 2013

500 de familii

În anul 2013 echipa proiectului a intervenit pentru ajutorarea sinistraților din satele afectate de inundații în județul Galați:

1.   Ajutoare de urgență: echipa a distribuit 500 de pachete cu produse de curățenie în 7 sate afectate

2.   Efectuarea de anchete sociale și selectarea beneficiarilor ăn satele Măcișeni, Corni și Cuca

3.   Acțiune de curățenie a caselor, gradinilor și ajutor pentru bătrâni cu o echipă de voluntari de la Facultatea de Educație Fizică și Sport Iași.

4.   Distribuție de sobe pentru 50 de familii din Cuca și Măcișeni.

5.   Distribuție de alimente pentru 102 familii din Cuca și Măcișeni.

 

 

8. CENTRUL DE INSERȚIE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU TINERI ÎN DIFICULTATE

Locație

Iași, str. Sărărie 134 / sat Bârnova, jud. Iași

Resurse umane

Coordonator/Asistent social, psiholog, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Scopul proiectului este integrarea socio-profesională a tinerilor aflați în situație de risc. Beneficiarii sunt tineri care părăsesc centrele de plasament, ca urmare a depășirii limitei de vârstă (18 ani), tineri cu un nivel scăzut de pregătire și cu situație familială critică (părinți alcoolici, familii monoparentale sau familii numeroase).

Calificare

În decursul anului 2013, un număr de 7 tineri au finalizat cursurile de formare profesională în calificarea Tâmplar universal, curs ce a debutat în luna februarie 2013. După finalizarea programului de formare, tinerii au susținut examenul de absolvire în fața unei comisii autorizate externe, numită de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași și apoi primesc certificatele de atestare pe baza cărora se pot angaja.

Consiliere socio-profesională

Pe perioada derulării cursurilor, tinerii au fost orientați în vederea identificării propriilor deprinderi și abilități, a conștientizării cunoștințelor de care dispun, unii dintre ei beneficiind de consiliere psihologică de specialitate. Au fost desfășurate activități de isntruire cu referire la: întocmirea și prezentarea CV,contactarea societăților ce au locuri vacante în domeniul tâmplăriei, prezentarea la interviu, susținerea unei probe de lucru.

Integrare pe piața muncii

Monitorizarea tinerilor se face pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea cursurilor, timp în care aceștia sunt susținuți și orientați în vederea găsirii unui loc de muncă, dar și a unui spațiu de cazare pentru cei care au nevoie.

Seminarii de formare

O activitate de bază a programului este reprezentată de organizarea seminariilor de formare și de achiziționarea deprinderilor de viață independentă de către tineri. Voluntarii, studenți la facultăți cu profil social, pregătesc diferite teme de interes pentru tineri pe care le prezintă apoi acestora într-o formă cât mai accesibilă și mai atractivă: efectele consumului de droguri, contravenții și infracțiuni, utilizarea tehnologiei moderne, modalități de realizarea a unui CV, de prezentare în fața unui angajator etc.

 

 

9. DEPARTAMENTUL DE VOLUNTARIAT

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator departament, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

a). Marți, 26 februarie 2013, a avut loc la sediul Centrului Diecezan Caritas Iași o prezentare de internship-uri internaționale. Voluntarii Caritas au avut ocazia de a cunoaște în cadrul acestei prezentări, două programe adresate tinerilor care își doresc o experiență unică de dezvoltare personală și profesională a abilităților de comunicare/ antreprenoriat, programe care îmbină munca de voluntariat cu dorința de a lucra într-o echipă internațională.

b). Centrul Diecezan Caritas a  luat parte în perioada 22 – 24 martie 2013 la evenimentul  Marșul pentru Viață, fiind unul dintre organizatori, eveniment care a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la dreptul la viață al copilului. Voluntarii Caritas au răspuns într-un număr semnificativ inițiativei și s-au implicat activ în buna desfășurare a evenimentului.

c). În perioada 13 – 19 mai 2013 voluntarii Caritas au participat la diferite evenimente și programe realizate cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, eveniment național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.

d). În data de  21 mai 2013, la Centrul Diecezan Caritas Iași a avut loc un seminar adresat voluntarilor Caritas, realizat cu scopul conștientizării importanței emoțiilor în dezvoltarea personalității. Seminarul a fost gândit  ca o continuare a cursului formativ "Modalități de rezolvare a conflictelor", voluntarii având posibilitatea de a  înțelege mai bine rolul autodisciplinei, al conștientizării de sine, al empatiei și al intuiției în relațiile interpersonale.

e). Voluntarii Centrului Diecezan Caritas Iași au fost implicați și anul acesta în activitatea de supraveghere a copiilor internați  în cadrul Spitalului „Sf. Maria” Iaşi. Timp de 2 ori pe săptămână, voluntarii au supravegheat copii de la Spitalul Sf. Maria Iaşi în spaţiul de joacă destinat acestora, au animat grupurile de copii prin jocuri şi au oferit suport educaţional acestora.

f). Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, a sărbătorit în ziua de 5 decembrie 2013, a unsprezecea ediţie a Galei Voluntarilor. În cadrul evenimentului au fost premiați voluntarii care au activat în programele și departamentele Caritas Iasi: Centrul pentru copii și tineret „Don Bosco”, Centrul de Resurse pentru Familii, Biroul de prevenire, consiliere și evaluare Antidrog, Centrul de Plasament „Sf. Iosif”, Programul Servicii de Ingrijire la Domiciliu, Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități, Programul de intervenții în situații de urgență și calamități naturale și Departamentul de Voluntariat și Atragere de Fonduri.

În cadrul evenimentului am organizat în colaborare cu voluntarii Caritas și beneficiarii Centrului de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități o licitație caritabilă. Cu banii strânși am sprijinit o familie defavorizată, în preajma sărbătorii de Crăciun.

 

 

10. DEPARTAMENTUL ATRAGERE DE FONDURI

Locație

Iași, str. Sărărie 134

Resurse umane

Coordonator program, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic, referent media, administrator rețea)

Activitățile desfășurate de către Departamentul de atragere de fonduri au avut și în anul 2013 ca principal scop conștientizarea comunității asupra nevoilor care există la nivel local și regional.

a) Centrul Diecezan Caritas Iași a realizat în perioada februarie – mai 2013 campania „Dăruiește 2% din impozitul pe venit pentru semenii tăi”. Persoanele care au ales să redirecționeze cei 2% din impozitul pe venit către Centrul Diecezan Caritas Iași au contribuit la asigurarea accesului persoanelor vârstnice care prin condiţia lor fizică, sunt izolate la pat sau la domiciliu, la Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu.

b) În perioada 17 februarie – 28 aprilie 2013 s-a demarat a patra ediție a campaniei „Întoarce-ţi privirea spre casă!” cu scopul de a strânge fonduri de la românii ce lucrează în diferite ţări ale lumii, credincioşi din diasporă. Donaţiile sunt folosite pentru a acoperi o parte din costurile de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă asistate de Caritas.

c) În luna martie au fost realizate campaniile caritabile “Coșul pentru masa de Paște” și “Expozitie  de lumânări”,  activități care au avut ca scop strângerea de fonduri pentru copiii și persoanele vârstnice beneficiare ale programelor Caritas Iași.

d) A cincea ediție a campaniei „DĂRUIEŞTE O CARTE PENTRU UN ZÂMBET!”, a avut loc în perioada 2 – 16 septembrie 2013 si a fost realizata pentru a asigura un cadru favorabil începerii noului an şcolar unui număr de peste 100 de copii  din Iași și împrejurimi. Fondurile obtinute de la donatorii individuali si de la companiile care s-au implicat in aceasta actiune au fost folosite in scopul ajutorarii copiilor care provin din familii cu probleme sociale si financiare mari, care rămân neșcolarizați sau abandonează școala din cauza lipsei fondurilor pentru rechizitele școlare.

e) În perioada 2-13 decembrie s-a desfășurat a doua ediție a campaniei caritabile „RENUNȚÂND POȚI DĂRUI” în colaborare cu mai multe școli și licee din Iași. Campania a avut drept scop sprijinirea copiilor și a persoanelor vârstnice asistate în cadrul Programelor Caritas în preajma sărbătorii de Crăciun.

 

 

11. DEPARTAMENTUL DE FORMARE

Locație

Iași, str. Vasile Lupu nr. 134 (în cadrul Centrului de Resurse pentru Incluziune Socială)

Resurse umane

Coordonator departament, personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic)

Acest departament este organizat și funcționează, începând cu anul 2011, în cadrul Centrului de Resurse pentru Incluziune Socială - structură a Centrului Diecezan Caritas Iași organizată în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 - intitulat Rețea de incluziune socială pe piața muncii, finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, axa prioritară 6, DMI 6.2 Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Activitatea de formare a fost activitatea centrală a proiectului menționat și în acest sens obiectivul principal a fost furnizarea de formare profesională pentru persoane supuse riscului de excluziune socială.

Prin intermediul acestui departament a fost calificat în cadrul proiectului un număr de aproximativ 328 de persoane până la data de 31.12.2013, pentru următoarele calificări: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, îngrijitoare copii, tehnician maseur și tâmplar universal.

De precizat este faptul că acest departament funcționează în cadrul Centrului de Resurse pentru Incluziune Socială (C.R.I.S.), centru care este, la rândul său, organizat în vederea implementării proiectului amintit. În ceea ce privește sediul C.R.I.S., situat în str. Vasile Lupu nr 134, locația în cauză a fost achiziționată de către Centrul Diecezan Caritas Iași prin intermediul și pentru implementarea în bune condiții a aceluiași proiect. În vederea desfășurării activității de formare, în cadrul C.R.I.S. a fost amenajată o sală de conferințe, o sală de formare pentru sesiunile de practică, care a fost dotată cu echipamente specifice unei săli de masaj, ce deservește pentru desfășurarea cursurilor practice pentru calificarea tehnician maseur.

 

 

12. UNITATEA PROTEJATĂ ”ATELIER SF. IOSIF”

Locație

Iași, str. Theodor Pallady nr. 4

Resurse umane

Coordonator, vânzător, călcătoreasă lenjerie și alte obiecte textile (persoană cu handicap grad III), personal administrativ (responsabil financiar, consilier juridic)

În baza Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 648 din data de 11.04.2012, Atelierul ”Sfântul Iosif” cu sediul în Iași, str. Theodor Pallady nr. 4 a fost autorizată să funcționeze ca autoritate protejată.

Persoana cu handicap (grad de handicap III) angajată în cadrul unității protejate, desfăşoară următoarele activităţi:

·  pregătirea obiectelor textile pentru spălare,

·  spălarea obiectelor textile,

·  detașarea petelor de pe obiectele textile,

·  repararea defecțiunilor obiectelor textile,

·  eliminarea umidității din obiectele textile spălate,

·  pregătirea obiectelor textile pentru călcare,

·  călcarea obiectelor textile și etichetarea lor;

·  întreținerea echipamentelor specifice de spălătorie și călcătorie.

Drept pentru care, obiectul de activitate principal al unității protejate Atelier ”Sfântul Iosif” se încadrează în CAEN 9601 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană.

Unitatea protejată Atelier ”Sfântul Iosif” funcționează în cadrul Centrului de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități, care se află sub directa coordonare a asociației noastre, Centrul Diecezan Caritas Iași. Scopul C.R.P.D. este sprijinirea și orientearea grupului țintă avut în vedere la înființarea sa: persoane cu dizabilități, prin inițierea și desfășurarea de activități de asistență, consiliere și terapie pentru această categorie de persoane.

Unitatea protejată Atelier ”Sfântul Iosif” vizează prin funcționarea sa, în primul rând, inserția socio-profesională pe piața muncii a persoanelor cu nevoi speciale.

În ceea ce privește modificări cu privire la Statutul asociației, precizăm că în cursul anului 2013 nu a intervenit nici o schimbare a prevederilor acestuia.

 

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI

    Pr. Egidiu CONDAC - Director

 

            ________________

Newsletter

Fii sigur ca nu pierzi niciun eveniment. Inscrie adresa ta de e-mail pentru a fi anuntat din timp.

Contacteaza-ne

E simplu sa ne gasesti, asteptam apelul tau.

Conecteaza-te cu noi

Suntem si pe aceste retele. Urmareste-ne si ramai conectat.