Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.3 “ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Titlul proiectului POSDRU: Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate

Nr. contractului de finanțare: POSDRU/144/6.3/S/127320

 PREZENTAREA PROIECTULUI

 

„Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”

POSDRU/144/6.3/S/127320

Proiectul  contribuie cu succes la facilitarea incluziunii sociale pe piața muncii a femeilor și este implementat în șapte localități din Regiunile Nord-Est și Centru ale României. Centrul Diecezan Caritas Iași este partenerul național al Centrului Caritas Alba Iulia (solicitant al proiectului), împreună cu Asociația Four Change (București).

Proiectul își propune să crească oportunitățile de angajare ale femeilor în domeniul sănătății și social, să îmbunătățească nivelul de instruire al persoanelor angajate în aceste domenii, să consolideze principiul accesului egal pentru toți pe piața muncii, asigurand totodată accesul la ocuparea unor locuri de muncă în domeniul medical și social.

Grupul țintă cuprinde  765 de femei din 3 regiuni: Centru, Vest și Nord-Est, atât din mediul rural cât și din mediul urban care nu dețin calificarea ce urmează standardele ocupaționale pentru meseria de infimiera, nivel 2 calificare, COR 513 204. Aceste femei pot fi deja angajate ca infirmiere, dar fără o calificare (ceea ce înseamnă risc de pierdere a locului de muncă actual), de asemenea, pot fi femei care lucrează în alte domenii sau femei fără un loc de muncă.

Din cadrul grupului țintă fac parte de asemenea, și 20 de persoane angajate a autorităţilor publice centrale şi locale și 80 de persoane angajate a organizaţiilor societăţii civile. Se urmărește astfel creșterea nivelului de informare și conștientizare în plan local, privind crearea de noi oportunități pentru ocuparea unor locuri de muncă și dezvoltarea personală a femeilor. Mai mult, se dorește o îmbunătățire a politicilor din domeniu ce au ca scop combaterea discriminarii pe criterii de gen.

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” își propune să sporească în regiunile Nord și Est numărul de locuri de muncă în domeniul socio-medical pentru femei, dar și creșterea calității serviciilor oferite în cadrul acestor domenii de activitate.

De asemenea, proiectul aduce un beneficiu major pe plan național prin înființarea primei asociații profesionala pentru infirmiere, având rolul de a asigura și proteja drepturile infirmierelor. http://www.infirmiera.ro/

 

Redactat,

Ianău Adina - Denora

Responsabil comunicare

X

Right Click

No right click