Articole filtrate după dată: August 2017
01 Septembrie 2017 In Noutati si evenimente

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi a organizat în data de 29 august 2017 un picnic pentru beneficiari centrului. Alături de cele 25 de persoane vârstnice au fost prezenți 7 voluntari şi 4 aparţinători. Scopul acestei acţiuni a fost venirea în întâmpinarea vârstnicilor prin dedicarea unei zile de socializare, reflecţie şi momente recreative.

01 Septembrie 2017 In Noutati si evenimente

    În perioada 25 iulie - 24 noiembrie 2017, Centrul Diecezan Caritas Iași implementează Proiectul  „Servicii integrate pentru vârstnici”. Proiectul are durata de 4 luni și este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, conform programului de finanțări nerambursabile în anul 2017, din bugetul Judeţului Bacău - Consiliul Județean Bacău, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

29 August 2017 In Meditatii duminicale

„Ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul?” (Mt.16,26).

Oricine îşi poate da seama  cât de scurtă şi nesigură este viaţa omului pe pământ. Oricât de chibzuit ar folosi cineva bunurile care îi sunt la dispoziţie, oricât s-ar îngriji de sănătate. „obştescul sfârşit” este partea fiecăruia: comoara dăinuirii, sufletul, părăseşte elementul material al fiinţei umane. Înzestrat cu darul nemuririi, e de la sine înţeles că sufletul are prioritate în compozitul uman. Pentru conştientizarea acestei realităţi, Dumnezeu, prin întruparea Fiului, se adresează omului, capodoperă a creaţiei”, în multe şi diferite feluri.

Sfânta liturghie a cuvântului din această duminică ne oferă spre meditare şi însuşire texte sacre ale înţelepciunii divine.

Sfântul apostol şi evanghelist Matei ne relatează (16,21-27) cele spuse de Isus cu privire la răscumpărarea omenirii din robia păcatului, prin suferinţa şi moartea sa pe cruce; cuvinte grele pentru Petru, omul, care nu-şi poate imagina ca acela pe care, cu inspiraţie de sus, tocmai îl recunoscuse drept „Fiul Dumnezeului celui viu”, să aibă o soartă atât de tragică. Pentru a-i descchide  „ochii spiritului”, Isus îi adresează cuvinte „dure”: „ Mergi în urma mea, Satană! Tu eşti o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”(v.23). Cu această lecţie dată lui Petru, de fapt, Isus deschide orizontul pentrtu toţi cei care vor binevoi să meargă pe urma lui, acceptând „să renunţe la sine, (la ataşarea de păcat) , să-şi ia crucea şi să mă urmeze!”(v.24b). Pentru fericirea supremă, se merită!

În scrisoarea sa către romani, (12,1-2), sfântul apostol Paul, pentru îndrumarea fiilor săi sufleteşti în adevărata viaţă spirituală, creştină, le cere o luminoasă, dârză şi statornică stpânire de sine: „Vă îndemn, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi bine care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit!”.

„Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit, sădeşte în inimile noastre iubirea faţă de numele tău; uneşte-ne tot mai strâns cu tine spre a hrăni în noi ceea ce este bun, şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.

                                                                        P.A.Despinescu          

 

           

28 August 2017 In Meditatii duminicale

      Duminica a 18-a de peste An / A.2017

      „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea;

        ascultaţi de el!”.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, cu dată fixă, 6 august, o dată la 7 ani este în zi de duminică, şi are prioritate faţă de duminica respectivă de peste An. Aşa este şi în acest an.

Episodul acesta dumnezeiesc este relatat de către toţi cei trei evanghelişti sinoptici, anul acesta de către sfântul apostol şi evanghelist Matei ( 17, 1b-9 ).

Isus străbătuse deja Galileea învăţând şi săvârşind semne minunate în sprjinul misiunii sale în lume. Se îndrepta spre Iudeea şi Ierusalim, ultima etapă a activităţii sale de evanghelizare, înainte de a fi arestat, schingiuit şi răstignit, iar după trei zile să învie glorios.

Învăţătorul tocmai le spusese ucenicilor despre condiţiile urmării sale: lepădarea de sine şi purtarea crucii. Le-a spus şi despre suferinţele sale, despre moartea şi învierea sa. Ataşamentul ucenicilor faţă de învăţătorul lor excepţional, pe care Petru, inspirat de Duhul Sfânt, îl recunoaşte ca „Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt.17,16), îi determina să nu poată înţelege drramatismul cuvintelor lui Isus.

Pentru a-i a-i preveni cu privire la „scandalul crucii”, Isus, luând cu sine pe Petru. pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus  deoparte pe un munte înalt”, (v.1), unde are loc  fenomenul transfigurării, descris de evanghelist  prin cuvintele: „faţa lui a strălucit ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina”(V.2). Alături de el apar cele două mari personalităţi  din Vechiul Testament, Moise şi Ilie care vorbesc cu el. Entuziasmat de noua înfăţişare a lui Isus şi de interlocutării săi, Petru se arată dispus să facă trei colibe, câte una pentru fiecare din cei trei, ca să rămână acolo „mult şi bine!”.Totul culminează cu norul luminos care îi învăluie, şi cu glasul (Tatălui) care spune: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el”! (v.5b). Copleşiţi de fenomen, cei trei discipoli „cad cu faţa la pământ şi sunt cuprinşi de o mare spaimă” (v.6b). Revenit la starea anterioară. Isus îi ridică, îi linişteşte, poruncindu-le: „Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi”(v.9).

Acest episod dumnezeiesc este considerat ca o prevestire a slăvitei învieri a Domnului şi a tuturor acelora care îi vor fi primit şi trăit mesajul îndrumător la viaţa veşnic fericită.

Ca martor ocular la acest eveniment, Sfântul apostol Petru scrie  în a doua sa scrisoare (1,16-19): „Fraţilor, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreţiei lui. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi mărire atunci cînd din partea gloriei măreţe a venit acest cuvânt: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!”.

Îţi mulţumim, sfinte Petre, principe al apostolilor din voinţa lui Cristos, pentru această mărturie. Roagă-te pentru noi, să ascultăm cu dragă inimă de tot ce ne spune  şi nouă Fiul Dumnezeului celui viu!.

„Dumnezeule , care prin slăvita Schimbare la faţă a Fiului tău unul-născut, ai întărit misterele credinţei cu mărturia legii şi a profeţilor şi ai prevestit în mod minunat desăvârşirea tainei înfierii noastre, dăruieşte-ne nouă, slujitorilor tăi, harul, ca, ascultând glasul Fiului tău preaiubit, să ne învrednicim a deveni împreună-moştenitori. El, care , fiind Dumnezeu împreună cu tine, vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin”. (Prima rugăciune (collecta) din liturghia sărbătorii).

                                                                                                                              P.A.Despinescu

 

 

X

Right Click

No right click