Centrul Diecezan Caritas Iaşi – Instituţie de utilitate publică

      În data de 14 mai 2008, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost recunoscut drept asociaţie de utilitate publică prin Hotărârea numărul 494 a Guvernului Romaniei.

      După primirea premiului de excelenţă în acordarea de servicii sociale pe anul 2007 din partea Primăriei Municipiului Iaşi, această recunoaştere guvernamentală a utilităţii publice, reprezintă o încununare a muncii de calitate depuse încă din anul 1993 de către o echipă de specialişti, un efort conjungat fundamentat pe ideile de caritate şi iubire faţă de semeni.


Misiune

      Centrul Diecezan Caritas Iaşi are misiunea de a pune în practica doctrina socială a Bisericii Catolice prin promovarea solidarităţii, a dreptăţii sociale, prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei umane.

Valori

     Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţa, dăruire, lucru în echipa, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.

     Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferă constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist prin implicare şi devotament nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.


      Istoria Centrului Diecezan Caritas Iași poate fi descrisă pe scurt ca dezvoltarea firavă a unei plante benefice pentru om, pentru Biserică și pentru societate. Dacă răsăritul plantei începe să se observe la începutul lui 1990, rădăcinile ei, reprezentate de caritate și fraternitate, trăite de la om la om, erau deja ancorate în pământul fertil al Diecezei Romano-Catolice de Iași , în Nord-Estul României, cu mult timp în urmă,  pierzându-se în negura istoriei. Primele roade care își fac apariția imediat după înființarea oficială a Centrului Diecezan Caritas Iași sunt: Orfelinatul, astăzi Centrul de Plasament ”Sf. Iosif”, Farmacia Caritas, Ferma agricolă ”Fericitul Ieremia Valahul”, Depozitul de ajutoare umanitare, Cabinet Stomatologic social și Atelier de tâmplărie. Aceste obiective social-caritative se adresau în special categoriilor celor mai defavorizate din societate.

      Anii următori, respectiv 1996  și 2000, au fost înființate alte 2 filiale Caritas, la Bacău și la Roman, care s-au orientat pe intervenția prin slujire a persoanelor, familiilor și grupurilor care aveau nevoie de sprijin în aceste zone.

     Obiectivele Centrului Diecezan Caritas Iași au fost încă de la început: stimularea, responsabilizarea, recunoașterea și susținerea drepturilor persoanelor aflate în dificultate prin intermediul proiectelor de ajutor individual care urmăresc în om unicitatea și demnitatea; favorizarea unui model de fraternitate între persoanele din comunitate prin organizarea de cursuri de formare pentru adulții aflați în diferite forme de dificultate; primirea, ascultarea și orientarea celor nevoiași în acord cu problemele lor; identificarea nevoilor urgente și latente din teritoriu; realizarea unor relații de colaborare cu alte organisme de stat și civile, interne și externe.

      La primele inițiative caritative și proiecte sociale s-au adăugat în decursul anilor altele, adresate persoanelor cu dizabilități, bătrânilor și bolnavilor, copiilor, tinerilor, șomerilor și celor în căutarea unui loc de muncă, migranților, celor loviți de catastrofe naturale, toxicodependenților și altor persoane individuale sau categorii vulnerabile.

      În prezent asociația oferă prin intermediul celor 6 programe servicii de bază sau complexe, prin echipe mixte formate din specialiști și voluntari. Cele 6 programe sunt: Centrul de resurse pentru familii defavorizate, centrul de resurse  pentru persoane cu dizabilități, centrul de îngrijire la domiciliu, program socio-educațional pentru copii și tineret, program de intervenții în situații de calamități naturale și program de incluziune socială pe piața muncii.

  

     Prin toate aceste programe social- caritative și cu ajutorul structurii necesare, Centrul Diecezan Caritas Iași se înscrie în zona de N-E a României ca asociație promotoare a carității, a solidarității, a dreptății sociale și ca apărătoare a vieții și a demnității omului, punând în practică cele mai recente impulsuri ale doctrinei sociale a Bisericii Catolice:  Acţiunea omului pe pământ, atunci când este inspirată şi susţinută de caritate, contribuie la edificarea acelei cetăţi a lui Dumnezeu universale, spre care înaintează istoria familiei umane. Într-o societate în curs de globalizare, binele comun şi angajarea pentru el nu pot să nu asume dimensiunile întregii familii umane, adică ale comunităţii popoarelor şi naţiunilor, aşa încât să dea formă de unitate şi de pace cetăţii omului şi s-o facă, într-o oarecare măsură, prefigurarea anticipată a cetăţii fără bariere a lui Dumnezeu. (Caritas in veritate, 7)

Noutati

Liturghie de mulțumire  Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani Liturghie de mulțumire...     Duminică, 19 martie 2023, a avut loc Sfânta Liturghie...
Duminică, 19 martie 2023, va avea loc  Colecta din a patra duminică a Postului Mare Duminică, 19 martie...       Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași vă invită...
Primăvara – rază de lumină și noi începuturi pentru C.R.F. Primăvara – rază...   Începutul anului a adus o schimbare de personal pentru...