Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

Joi, 22 martie 2018, ora 13.00, a avut loc, la Casa Tineretului din comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași, conferința de lansare a proiectului A.C.T.I.V.-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod proiect POCU/140/4/2/115059.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma) din comuna Preutești, județul Suceava.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Conferința de deschidere a proiectului A.C.T.I.V. - Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Conferință lansare proiect A.M.I.C. - Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate