PROIECT - „CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!"

13 August 2019

08.08.2019

COMUNICAT DE PRESĂ- POST EVENIMENT
PROIECT - „CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!"

 

  Centrul Diecezan Caritas Iași, a susținut joi, 8 august 2019, conferința de lansare a proiectului „CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!" cod proiect 127740

 Proiectul C.A.R.E. este implementat în cadrul Centrelor de Ingrijire la Domiciliu Suceava, Iugani și Pârgărești. Aceste centre au fost înființate în anul 2004, 2005, respectiv 2009. Echipa de coordonare a Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, împreună cu colegii din teritoriu au depus eforturi susținute pentru a sprijini persoanele vârstnice cu scopul de a le reda demnitatea în vederea creșterii calității vieții. Pe lângă acestea în cadrul Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, mai funcționează alte 6 centre de îngrijire care prin eforturi susținute reușesc să asiste anual peste 1200 de persoane vârstnice, imobilizate la pat sau la domiciliu.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele  vârstnice cu  domiciliul  pe  raza  Comunei Pârgărești - județul Bacău, Comunei Mircești și Hălăucești –  jud. Iași, Municipiului Suceava - județul Suceava în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

  La eveniment au participat părintele Paul Budău - Decan de Iași și reprezentant al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, doamna Iulișca Victoria - Primar al Comunei Pârgărești județul Bacău, Părintele Egidiu Condac – Director General al Centrului Diecezan Caritas Iași, Anca- Diana Păvălucă Maftei – Director Domeniul Vârstnici și Persoane cu Dizabilități în cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași, angajați și colaboratori Caritas din Iași, Suceava, Iugani și Hălăucești.

 De ce continuăm să luptăm pentru menținerea și funcționarea acestor Centre de Îngrijire la Domiciliu?

 Pentru că dorim să redăm șansa la o viață demnă pentru vârstnicii din România.

 • Peste 20% din populația vârstnică a României (65+) are nevoie de îngrijire la domiciliu și numai 0.23% beneficiază concret de aceste servicii.
 • Multe persoane vârstnice dependente sunt izolate în prezent în gospodăriile lor, fără sprijin pentru nevoile elementare ale vieții cotidiene, în condiții de viață extrem de dificile și cu încălcarea unor drepturi fundamentale.
 • În cele mai multe dintre situații, acestor persoane li se încalcă dreptul la o viață demnă și la un trai decent, după o viață de muncă și un număr semnificativ de ani de contribuție la bugetul de stat.
 • Nevoia de îngrijire şi suport a populaţiei vârstnice din România a crescut progresiv în ultimii 20 de ani. Un element important este și acela că persoanele vârstnice din România se confruntă cu efectele dramatice ale migrației economice.
 • În satele și în orașele mici ale României, un număr mare de bătrâni trăiesc singuri, fără sprijinul familiei sau al copiilor, care sunt plecați la muncă în orașele mari sau în străinătate.
 • Problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate pe agenda politică deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt cunoscute de cel puțin 10 ani.

 Prin acest proiect  împreună cu reprezentanți  ai Centrului Diecezan Caritas Iași, reprezentanți ai altor ONG, autoritățile și  factorii de decizie din domeniul asistenței sociale și medicale,  dar și oameni cu inima mare - voluntari/profesioniști putem să dezvoltăm acest domeniu pentru a asigura calitatea serviciilor, dreptul la servicii sociale și medicale, dreptul la o viață demnă dar și o îmbătrânire activă unde, să fim o comunitate, unde să ne simțim integrați și în siguranță. Avem de asemenea datoria de a semnala nefuncționalitățile existente la nivelul societății dar și a dezvolta aceste servicii punându-ne în slujba celor nevoiași sau lipsiți. Mulțumim echipelor de îngrijire la domiciliu care zi de zi aduc alinare persoanelor vârstnice. Disponibilitatea, curajul, implicarea lor aduce multe roade și speranță în viața acestor persoane.

 Activitățile implementate în perioada 31.05.2019 – 30.11.2021 sunt următoarele:

 • A1.1 Asigurarea managementului proiectului
 • A2.1: Activitate transversal decontare rată forfetară
 • A3.1 Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității
 • A3.2 Furnizarea de programe de formare și participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici
 • A 4.1 Furnizarea de servicii sociomedicale în Comuna Pârgăreşti - judeţul Bacău, Comuna Mirceşti, ComunaHălăuceşti - jud. Iaşi, Municipiul Suceava - judeţul Suceava.

 Ne propunem ca activitățile noastre din cadrul proiectului să fie ghidate de cuvintele din discursul Papei Francisc adresat participanţilor la Întâlnirea promovată de Caritas Internationalis (27 mai 2019):

 „...Luând în considerare misiunea pe care Caritas este chemată să o desfăşoare în Biserică, este important mereu să reflectăm din nou împreună asupra semnificaţiei cuvântului însuşi caritate. Caritatea nu este o prestaţie sterilă sau un simplu obol care trebuie dat pentru a reduce la tăcere conştiinţa noastră. Ceea ce nu trebuie să uităm niciodată este că această caritate îşi are originea şi esenţa în Dumnezeu însuşi (cf. In 4,8); caritatea este îmbrăţişarea lui Dumnezeu Tatăl nostru dată fiecărui om, în special celor din urmă şi celor suferinzi, care ocupă în inima sa un loc preferenţial. Dacă am privi la caritatea ca o prestaţie, Biserica ar deveni o agenţie umanitară şi slujirea carităţii un "departament logistic" al său. Însă Biserica nu este nimic din toate acestea, este ceva diferit şi mult mai mare: este, în Cristos, semnul şi instrumentul iubirii lui Dumnezeu faţă de omenire şi faţă de toată creaţie, casa noastră comună.

      Dragi prieteni, vă mulţumesc, în numele întregii Biserici, pentru ceea ce faceţi cu şi pentru atâţia fraţi şi surori cărora le este greu, care sunt lăsaţi la margini, care sunt oprimaţi de sclaviile din zilele noastre, şi vă încurajez să mergeţi înainte! Fie ca voi toţi, în comuniune cu comunităţile ecleziale de care aparţineţi şi a căror exprimare sunteţi, să continuaţi să daţi cu bucurie contribuţia voastră pentru ca să crească în lume Împărăţia lui Dumnezeu, Împărăţia dreptăţii, a iubirii şi a păcii...”

 Proiectul C.A.R.E. este finanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoană de contact: Dogariu Antonina, manager proiect.

 

Antonina Dogariu,
Manager proiect

 

Citit 898 ori Ultima modificare Marți, 13 August 2019 14:59

Calendar

« Martie 2021 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31