COMUNICAT DE PRESĂ- POST EVENIMENT PROIECT - „CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!"

31 Martie 2022

 

 

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, a susținut miercuri, 30 martie 2022, conferința de închidere  a proiectului CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!" cod proiect 127740.
Proiectul CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!" a fost  implementat în cadrul Centrelor de Ingrijire la Domiciliu Suceava, Iugani și Pârgărești. Aceste centre au fost înființate în anul 2004, 2005, respectiv 2009. Echipa de coordonare a Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, împreună cu colegii din teritoriu (medici, asistenți sociali, asistenți medicali, îngrijitori la domiciliu, kinetoterapeuți și voluntari) au depus eforturi susținute pentru a sprijini persoanele vârstnice cu scopul de a le reda demnitatea în vederea creșterii calității vieții. Pe lângă acestea în cadrul Programului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, mai funcționează alte 6 centre de îngrijire care prin eforturi susținute reușesc să asiste anual peste 1200 de persoane vârstnice, imobilizate la pat sau la domiciliu.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele  vârstnice cu  domiciliul  pe  raza  Comunei Pârgărești - județul Bacău, Comunei Mircești și Hălăucești –  jud. Iași, Municipiului Suceava - județul Suceava în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

La eveniment au participat părintele Egidiu Condac – Econom diecezan și reprezentant al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, domnul Marius Gabriel Gheorghiță - Primar al Comunei Pârgărești județul Bacău, Părintele Iosif Iacob – Director General al Centrului Diecezan Caritas Iași, angajați și colaboratori Caritas din Iași, Suceava, Iugani și Hălăucești.

 

Activitățile implementate în perioada 31.05.2019 – 31.03.2022 au fost următoarele:

·         A1.1 Asigurarea managementului proiectului;
·         A2.1: Activitate transversal decontare rată forfetară;
·         A3.1 Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității
·         A3.2 Furnizarea de programe de formare și participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici
·         A 4.1 Furnizarea de servicii sociomedicale în Comuna Pârgăreşti - judeţul Bacău, Comuna Mirceşti, ComunaHălăuceşti - jud. Iaşi, Municipiul Suceava - judeţul Suceava.

 

Rezultatele atinse în cadrul proiectului sunt următoarele:

 

Activitatea 3.1 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat și implicare activa a membrilor comunitatii:

·    6 actiuni de ecologizare; 
·    119 voluntari selectați pentru activități de socializare (minim cate 5 voluntari selectați persoane vârstnice în fiecare centru de îngrijire la domiciliu - în total 15);
·    6 cursuri de formare pentru voluntari;
·    60 de pachete informative pentru voluntari.

Activitatea 3.2 Furnizarea de programe de formare și participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici:

·     27 de specialiști ce lucrează în structuri/servicii de asistență socială destinată persoanelor vârstnice din sistemul public și privat selectați;
·     27 de specialiști calificați;
·    3 schimburi de experiență/ schimburi de bune practici;

Activitatea 4.1 Furnizarea de servicii sociomedicale în Comuna Pârgăreşti - judeţul Bacău, Comuna Mirceşti, Comuna Hălăuceşti– jud. Iaşi, Municipiul Suceava - judeţul Suceava:

·    3 Centre de Ingrijire la Domiciliu;
·    1 serviciu socio-medical dezvoltat;
·    172 de vârstnici beneficiari de măsuri integrate în cadrul proiectului;
·   Peste 120 de persoane vârstnice care au depășit situația de vulnerabilitate;
·   Seminarii pentru aparținători (câte 15 participanți la fiecare eveniment);
·   Seminarii STIL DE VIATA SĂNĂTOS (câte 15 participanți la fiecare eveniment);
·   165 de pachete medicale de specialitate;
·   9 evenimente cu ocazia Zilei Vârstnicului (câte 3 în fiecare centru cu minim 25 de participanți.

 

Proiectul „CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!" este finanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

De ce continuăm să luptăm pentru menținerea și funcționarea acestor Centre de Îngrijire la Domiciliu?

·         Pentru că dorim să redăm șansa la o viață demnă pentru vârstnicii din România.
·         Peste 20% din populația vârstnică a României (65+) are nevoie de îngrijire la domiciliu și numai 0.23% beneficiază concret de aceste servicii.
·         Multe persoane vârstnice dependente sunt izolate în prezent în gospodăriile lor, fără sprijin pentru nevoile elementare ale vieții cotidiene, în condiții de viață extrem de dificile și cu încălcarea unor drepturi fundamentale.
·         În cele mai multe dintre situații, acestor persoane li se încalcă dreptul la o viață demnă și la un trai decent, după o viață de muncă și un număr semnificativ de ani de contribuție la bugetul de stat.
·         Nevoia de îngrijire şi suport a populaţiei vârstnice din România a crescut progresiv în ultimii 20 de ani. Un element important este și acela că persoanele vârstnice din România se confruntă cu efectele dramatice ale migrației economice.
·         În satele și în orașele mici ale României, un număr mare de bătrâni trăiesc singuri, fără sprijinul familiei sau al copiilor, care sunt plecați la muncă în orașele mari sau în străinătate.
·         Problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate pe agenda politică deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt cunoscute de cel puțin 10 ani.

 

Prin acest proiect  reprezentanți  ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, împreună cu reprezentanți ai altor ONG, autoritățile și  factorii de decizie din domeniul asistenței sociale și medicale,  dar și oameni cu inima mare - voluntari/profesioniști putem să dezvoltăm acest domeniu pentru a asigura calitatea serviciilor, dreptul la servicii sociale și medicale, dreptul la o viață demnă dar și o îmbătrânire activă unde, să fim o comunitate, unde să ne simțim integrați și în siguranță. Avem de asemenea datoria de a semnala nefuncționalitățile existente la nivelul societății dar și a dezvolta aceste servicii punându-ne în slujba celor nevoiași sau lipsiți. Mulțumim echipelor de îngrijire la domiciliu care zi de zi aduc alinare persoanelor vârstnice. Disponibilitatea, curajul, implicarea lor aduce multe roade și speranță în viața acestor persoane.

 

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoană de contact: Dogariu Antonina, manager proiect.

 

 

Antonina Dogariu,
Manager proiect

Citit 583 ori Ultima modificare Joi, 31 Martie 2022 09:50
« Februarie 2023 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28