Articole filtrate după dată: Mai 2018
23 Mai 2018 In Noutati si evenimente

 

Luni, 21 mai 2018, a avut loc la Târgu Frumos deschiderea cursului de cameristă, în cadrul

proiectului FRUMOSS - Formarea Resurselor Umane,  Mediere, Orientare și Servicii Sociale, cod proiect 115113.

Cursul de calificare Cameristă, cod C.O.R./N.C 5142.1.1, este de nivelul 1 și are 360 de ore din care 120 de ore pentru teorie și 240 de ore pentru practică. Cursul se desfășoară în perioada 21 mai - 30 iulie 2018 și este gratuit pentru persoanele care aparțin grupului țintă al proiectului.

 Orele teoretice vor avea loc în incinta Centrului Social Multifuncțional al Primăriei Târgu Frumos, iar orele practice se vor derula la Pensiunea Turistică Rami din satul Războieni, comuna Ion Neculce, județul Iași.

 Cei 16 participanți vor fi formați de doamna Inculeț Simona-Carmen, profesor la Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgereanu Iași.

 Ocupaţia de cameristă  presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii la locul de muncă.Camerista este persoana care efectuează diferite servicii de curățenie în spațiile hoteliere, în camerele clienților (personalul cazat în hotel), îngrijește garderoba și obiectele personale ale clienților (cu permisiunea și la cererea acestora), se ocupă de tot ceea ce reprezintă serviciile de igienizare, curățare și decorare a spațiilor hoteliere.

 Proiectul FRUMOSS - Formarea Resurselor Umane  Mediere, Orientare și Servicii Sociale, cod proiect 115113 este implementat de către Centrul Dicezan Caritas Iași în parteneriat cu Primăria Târgu Frumos, Centrul Kinego - Recuperare Medicală și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos și se desfășoară în orașul Târgu Frumos, în perioada 12 februarie 2018-11 februarie 2021.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact Radu Onișoru, manager proiect.

 

 

 

23 Mai 2018 In Noutati si evenimente

 

 

  Luni, 21 mai 2018, a avut loc la Casa Tineretului din satul Stolniceni Prăjescu, comuna Stolniceni Prăjescu, deschiderea cursului Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, în cadrul proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod 115059.

 Cursul de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cod COR/NC 5133.1.2, este de nivelul 1 și are 360 de ore din care 120 de ore pentru teorie și 240 de ore pentru practică. Cursul se desfășoară în perioada 21 mai - 16 august 2018 și este gratuit pentru persoanele care aparțin grupului țintă al proiectului.

 Cei 21 de participanți vor fi formați de către doamna Laura Roman, asistent medical principal în cadrul Institutului de psihiatrie Socola” Iași și d-na Camelia Gabor, asistent medical generalist în cadrul Spitalului Municipal Roman..

 Orele teoretice și practice se desfășoară în incinta Casei Tineretului din satul Stolniceni Prăjescu, comuna Stolniceni Prăjescu, spațiu pus la dispoziție gratuit de către partenerul din proiect, Primăria Stolniceni Prăjescu

 Ocupatia de Îngrijitor bătrâni la domiciliu presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii de îngrijire. Îngrijitorul trebuie să-şi dovedească competenţele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoana asistată cât şi pentru propria-i persoană, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate.

 Proiectul ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod 115059, este implementat de către Centrul Dicezan Caritas Iași în parteneriat cu Primăria comunei Stolniceni Prăjescu, Asociația Gipsy Eye și Școala Gimnazială Cozmești și se desfășoară în comuna Stolniceni Prăjescu, în perioada 12.02.2018-11.02.2021.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la telefon: 0232-210085; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoană de contact: Mariana Ursan, manager proiect.

 

 

 

 

23 Mai 2018 In Noutati si evenimente

Centrul Diecezan Caritas Iași prin intermediul proiectului D.A.R.E., proiect impelementat de către Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, în colaborare cu Caritas Austria, organizează două zile de formare pentru specialiștii din domeniul social.

18 Mai 2018 In Noutati si evenimente

 

 

Centrul Diecezan Caritas Iași este operator de date cu caracter personal având un număr semnificativ de beneficiari și de persoane înscrise în grupurile țintă ale proiectelor europene derulate. Pentru a ține pasul cu noile modificări ale legislației ce contribuie la protejarea drepturilor persoanelor, doi dintre angajații Caritas au participat la un curs de specializare în acest domeniu. Drept urmare, la data de 14 mai 2018, a avut loc o sesiune de informare și instruire în domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal stabilite de noul Regulament ce va deveni aplicabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Prevederile Regulamentului nr. 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD), impun operatorilor de date cu caracter personal o listă întreagă de obligații a căror nesocotire poate atrage sancțiuni foarte dure. Activitatea de instruire și informare reprezintă doar o introducere în această tematică având drept scop transmiterea de informații practice privind modul de implementare a dispozițiilor legale.

Sesiunea de instruire a descris în câteva puncte importanța adoptării Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul în care acesta va revoluționa obligațiile impuse majorității companiilor din România printre care și cele ale Centrului Diecezan Caritas Iași începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate desfășurată în cadrul C.D.Caritas Iași, indiferent de domeniul în care activează angajații. Mai ales pentru că aproape zilnic sunt realizate operațiuni de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar, resurse umane, juridic, proiecte europene, asistență socială și medicală, media etc.), cunoașterea va deveni stringentă, deoarece noul pachet legislativ adoptat de Parlamentul și Consiliul Europei la începutul anului 2016 și care va intra în vigoare  la finalul lunii, mai cuprinde 2 acte normative semnificative:

    -Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor);

    -Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Prezentarea a cuprins o detaliere a conceptelor privind datele cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, exemple de prelucrare și exemplificare a drepturilor persoanelor vizate. Astfel, angajații C.D.Caritas Iași au fost înștiințați cu privire la principiile pentru demonstrarea conformității și a regulilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cea de a doua parte a prezentării a adus explicații cu privire la Responsabilul cu protecția datelor (DPO-sarcinile sale și activitățile ce trebuie realizate după desemnarea acestuia). La final, angajații au avut o serie de întrebări pentru care au primit răspunsuri clarificative.  

Centrul Diecezan Caritas Iași va aplica măsurile de securitate, organizatorice și tehnice pentru a asigura confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter personal ce sunt procesate de către angajați.

 

Jeanina Băbuță, Responsabil resurse Umane

 

 

 

 

X

Right Click

No right click