Articole filtrate după dată: Joi, 17 Mai 2018
18 Mai 2018 In Noutati si evenimente

 

 

Centrul Diecezan Caritas Iași este operator de date cu caracter personal având un număr semnificativ de beneficiari și de persoane înscrise în grupurile țintă ale proiectelor europene derulate. Pentru a ține pasul cu noile modificări ale legislației ce contribuie la protejarea drepturilor persoanelor, doi dintre angajații Caritas au participat la un curs de specializare în acest domeniu. Drept urmare, la data de 14 mai 2018, a avut loc o sesiune de informare și instruire în domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal stabilite de noul Regulament ce va deveni aplicabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Prevederile Regulamentului nr. 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD), impun operatorilor de date cu caracter personal o listă întreagă de obligații a căror nesocotire poate atrage sancțiuni foarte dure. Activitatea de instruire și informare reprezintă doar o introducere în această tematică având drept scop transmiterea de informații practice privind modul de implementare a dispozițiilor legale.

Sesiunea de instruire a descris în câteva puncte importanța adoptării Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul în care acesta va revoluționa obligațiile impuse majorității companiilor din România printre care și cele ale Centrului Diecezan Caritas Iași începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate desfășurată în cadrul C.D.Caritas Iași, indiferent de domeniul în care activează angajații. Mai ales pentru că aproape zilnic sunt realizate operațiuni de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar, resurse umane, juridic, proiecte europene, asistență socială și medicală, media etc.), cunoașterea va deveni stringentă, deoarece noul pachet legislativ adoptat de Parlamentul și Consiliul Europei la începutul anului 2016 și care va intra în vigoare  la finalul lunii, mai cuprinde 2 acte normative semnificative:

    -Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor);

    -Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Prezentarea a cuprins o detaliere a conceptelor privind datele cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, exemple de prelucrare și exemplificare a drepturilor persoanelor vizate. Astfel, angajații C.D.Caritas Iași au fost înștiințați cu privire la principiile pentru demonstrarea conformității și a regulilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cea de a doua parte a prezentării a adus explicații cu privire la Responsabilul cu protecția datelor (DPO-sarcinile sale și activitățile ce trebuie realizate după desemnarea acestuia). La final, angajații au avut o serie de întrebări pentru care au primit răspunsuri clarificative.  

Centrul Diecezan Caritas Iași va aplica măsurile de securitate, organizatorice și tehnice pentru a asigura confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter personal ce sunt procesate de către angajați.

 

Jeanina Băbuță, Responsabil resurse Umane