Luând în considerare feed-backul primit cu privire la organizarea și desfășurarea de către Centrul Diecezan Caritas Iași a acțiunii ”Cros – Mișcarea înseamnă viață!″, în cadrul proiectului Act.IS – Acționăm pentru Incluziune Socială!, finanțat de Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, dorim să facem următoarele precizări în legătură cu acest eveniment:

ÎMPĂRĂŢIA LUI  DUMNEZEU,

Împărăţia Cerurilor

/ Meditaţie pentru duminica a XI-a de peste An. B-2015 /

 

Pentru creştinul practicant, prezent în duminici şi sărbători la sfânta liturghie, iar dacă poate şi vrea, chiar mai des, şi în zile obişnuite, cuvintele indicate în titlul acestui articol îi sunt bine cunoscute, familiare, fiind rostite de însuşi Fiul din Treimea cea de o fiinţă, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Dumnezeul unic şi adevărat.

Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos „care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om”, când îşi începe activitatea evanghelizatoare, în Galileea, spune: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc.1,15). De asemenea, în cadrul Predicii de pe munte, după ce proclamă dumnezeescul cod al Fericirilor, Isus ne dă arhicunoscuta rugăciune Tatăl nostru, (Mt.6,9-15), în care, după ce spunem Tatălui ceresc sfinţească-se numele tău, imediat îi cerem vie împărăţia ta. Desigur, în trăirea vieţii noastre creştine ştim ce fel de împărăţie este aceasta, este împărăţia lui Dumnezeu, cea veşnică şi universală: împărăţia adevărului şi a vieţii, împărăţia sfinţeniei şi a harului, împărăţia dreptăţii, a iubirii şi a păcii.

Adresându-se fie ucenicilor chemaţi în mod deosebit să-l urmeze ca martori ai predicării evangheliei şi ai faptelor minunate săvârşite, fie mulţimilor, în cea mai mare parte oameni simpli, cu privire la realităţile divine, cereşti, Isus le vorbeşte pe înţelesul lor, folosind deseori asemănări, binecunoscutele parabole. Ele sunt introduse, îndeobşte, prin cuvintele:”asemenea este împărăţia cerurilor cu semănătorul, năvodul etc….”

Pentru duminica a XI-a B, textul evanghelic (Mc.4,26-34) ne relatează două parabole spuse de Isus, învăţătorul dumnezeiesc : a seminţei care creşte şi a grăuntelui de muştar. Ambele vor să ne reveleze iubirea Tatălui ceresc faţă de toţi copiii săi, pe care vrea să-i conducă la portul fericirii veşnice, prin Fiul său iubit, în Duhul Sfânt. Evanghelistul Marcu remarcă metoda didactică a lui Isus, scriind: „Şi cu multe parabole ca acestea le vestea cuvântul după cum erau în stare să înţeleagă. Nu le vorbea fără parabole, dar explica totul ucenicilor săi aparte” (v.33-34).

Instructivă este descrierea atotputerniciei şi iubirii lui Dumnezeu tot în formă metaforică, aceea a a cedrului înalt, de către profetul Ezechiel (17,22-24), în prima lectură a acestei duminici: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Eu voi lua dintre ramurile cedrului înalt şi voi planta; voi rupe din vârful ramurilor sale o ramură fragedă şi o voi planta pe un munte înalt şi măreţ, Pe un munte înalt din Israel o voi planta; va face ramuri şi va da rod şi va deveni un cedru frumos. Vor locui sub el toate păsările de tot felul, la umbra frunzişului său vor locui. […] Eu, Domnul, am vorbit şi voi face”.

Încântat de mărinimia deosebită a lui Yahwe faţă de poporul său, psalmistul exclamă: „Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul, să cântăm numele tău, Preaînalte, să facem cunoscută de dimineaţă îndurarea ta şi noaptea fidelitatea ta! Cel drept va înflori ca un palmier, va creşte ca un cedru din Liban. Cei plantaţi în casa Domnului vor înflori în curţile Dumnezeului nostru” (Ps.91,2-3; 13-14).

 

Pr. Anton Despinescu

 

      În unele ţări, astăzi se celebrează sărbătoarea, Corpus Domini, sărbătoarea Euharestiei, Sacramentul Trupului Domnului care este dus în mod solemn în procesiune. Sărbătorile creştine – ca şi cele ebraice – sunt în sintonie cu ritmul solar, al semănatului şi al recoltei. Acest aspect este atins şi de această solemnitate, pentru că în centrul atenţiei este pâinea cerească, rod al pământului şi al muncii omului, al cerului şi al operei mântuitoare a lui Cristos. Pâinea euharistică este semnul vizibil al lui Dumnezeu devenit şi om, cel care a făcut ca cerul şi pământul, să dea roade unite într-o unică realitate. Raportul cu anotimpurile nu este pentru anul liturgic unul forţat şi arbitrar ci este rezultatul faptului că toate sunt cuprinse în unicul plan al creaţiei şi al mântuirii.

Acest unic plan, la rândul său, ne vorbeşte de iubirea divină care a motivat tot ceea ce este şi a ceea ce Dumnezeu a făcut şi face. Iubirea transformă orice lucru, şi prin urmare se înţelege misterul pâinii şi al vinului transformate în trupul şi sângele Domnului, ca semn al lui Isus-Caritate ce transformă lumea. Privindu-l, adorându-l, primindu-l, putem spune: da, iubirea există, şi pentru că există, lucrurile pot fie schimbate în mai bine.

Nenorocirea multora este că uită avertismentul pe care Conciliul Vatican l-a lăsat în scris: întreaga istorie a oamenilor este străbătură de o bătălie aprigă împotriva puterilor întunericului; aceasta a început de la origini şi va dura, după cum spune Domnul (cf. Mt 24, 13; 13, 24-30 şi 36-43) până în ziua de apoi. Prins în această înfruntare, omul trebuie să se lupte necontenit pentru a adera la bine şi nu-şi poate dobândi unitatea lăuntrică decât cu mari eforturi, cu ajutorul harului lui Dumnezeu (GS 37,b).

Omul, cuprins în toiul acestei bătălii aprige, se simte atras de binele paradisiac, dar în aceeaşi măsură se simte scufundat în rău şi în păcat. Starea paradisiacă nu-i pentru nimeni o situaţie deja cucerită, câştigată pe merit şi nici răul nu-i o stare de fatalitate: sunt stări ale condiţiei reale a omului din care el are de învăţat şi roade ale alegerilor sale. Problema binelui şi a răului a fost, este şi va fi mereu prezentă în istorie ca o problemă socială, filozofică şi religioasă (cf. CBL p. 82), iar în viaţa zilnică este examenul continuu al mântuirii.

Atitudinile sunt diferite: cei răutăcioşi, în mod fals, îl acuză pe Domnul, rudele neînţelegătoare pot să vină cu pretenţii de a-l controla, însă cei care cred asemenea apostolului Paul descoperă în Cristos, lumină, putere, sprijin şi iubire pentru a învinge răul, pentru a face binele cu bucurie şi pentru a se împlini.

Deşi plin de credinţă, Paul fixând privirea asupra celor invizibile constată că în timp ce omul exterior se desface, prin har, omul interior se reînnoieşte din zi în zi. Îşi dă seama că în timp ce propriul trup ca un veşmânt se uzează şi apare ca o casă ruinată, fiinţa sa se pregăteşte ca să treacă la un veşmânt de glorie şi la o locuinţă veşnică. Loviturile care se abat furios asupra existenţei noastre pot să facă să se năruie atâtea lucruri, să provoace ruine, dar nu reuşesc să demoleze curajul. Din mijlocul prafului dintre dărâmături, este important să zărim lucrurile invizibile care sunt gata să apară.

Privirea îndreptată de Cristos asupra “rudelor” care fac voinţa Tatălui este o privire plină de iubire. Nimeni nu este exclus. Şi eu, deci, pot face parte din acel număr. Şi eu am posibilitatea de a deveni, într-un anumit sens, mama lui Isus, şi nu numai fratele sau sora. În mine, datorită Euharistiei, printr-o gestaţie lentă şi obositoare, se poate naşte persoana omului nou şi umanitatea înnoită.

Putem să ne imaginăm cu câtă credinţă şi iubire sfânta Maria a primit şi a adorat în inima sa sfânt Euharistie! Fiecare celebrare era pentru Maria o modalitate de a trăi din nou întregul  mister al Fiului lui Dumnezeu: orice celebrare era o repetată întrupare, o participare la jertfa sa şi la învierea victorioasă. Papa Ioan Paul al doilea o numea: Femeia euharistică. Să învăţăm de la ea să reînnoim în mod continuu comuniunea noastră cu Trupul lui Cristos, pentru a ne iubi unii pe alţii cum Isus ne iubeşte pe noi.

 

Pr. dr. Alois Hîrja

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitatea Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 24 luni - începând cu luna iulie 2015).

Calendar

« August 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
X

Right Click

No right click