• Creşterea şanselor de ocupare a: şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, persoanelor care au părăsit de timpuriu școala; persoanelor cu dizabilități, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență;
  • Facilitarea accesului la informaţiile relevante și la ofertele de locuri de muncă disponibile pe piaţa locală a muncii;
  • Ocuparea locurilor de muncă disponibile identificate şi dobândirea statutului de persoană ocupată;
  • Creşterea stimei de sine şi identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor şi „punctelor tari” ale persoanei consiliate şi selectionarea persoanelor în funcţie de cerinţele locului de muncă;
  • Optimizarea comportamentului şi acţiunilor individului în scopul (re)integrării socio-profesionale şi însuşirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă;
  • Conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue;
  • Determinarea clienţilor de a deveni mai activi pe piaţa forţei de muncă.
X

Right Click

No right click