CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI organizează cursuri de formare  în calificarea  ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (nivel 2 CNC) cu autorizație de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și Ministerul Educației Naționale.

 

La finalul acestora se obţin certificate de calificare recunoscute la nivel național și european.

 

Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care vor să fie calificate în domeniul îngrijirilor bolnavilor, a persoanelor vârstnice și  să lucreze ca îngrijitor/ îngrijitoare în cadrul unui centru cu servicii de îngrijire la domiciliu privat sau public și ca persoană fizică, în țară sau străinătate.

 

Descriere:

 

Îngrijitoarea însoţeşte persoanele asistate la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Îngrijitoarea contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Îngrijitoarea lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Îngrijitoarea îşi exercită activitatea la domiciliul persoanei asistate, în sectorul medico-social sau social.

Îngrijitoarea participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv a persoanei vârstnice asistate;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei vârstnice asistate;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei vârstnice asistate;

- mobilizarea și transportul bătrânului asistat și a persoanelor asistate imobilizate etc., respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

 

Competențe dobândite

 

1.    Comunicarea la locul de munca

2.    Aplicarea NPM şi PSI

3.    Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare

4.    Asigurarea perfecţionarii profesionale

5.    Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

6.    Gestionarea resurselor alocate

7.    Planificarea activitaţii zilnice

8.    Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată

9.    Acordarea primului ajutor persoanei asistate

10. Asigurarea confortului bătrânului asistat

11. Asistarea alimentaţiei şi administrarea medicamentelor

12. Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat

13. Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate

14. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale

15. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

 

 

 

Tipul certificatului obținut:

Certificatul este  de tip calificare,având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare. Certificatul se eliberează însotit de o anexă denumită  Suplimentul descriptiv al certificatului  în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 

     In conformitate cu O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga.

 

Durata cursului:

Aproximativ  3-4 luni și cuprinde 360 ore (120 ore de pregătire teoretică și 240 de pregătire practică).

 

Condiții de acces:

Învățământ minim obligatoriu prin lege la data absolvirii participantului la curs

 

 Acte  necesare înscrierii:

- copie act de identitate;

- copie certificat de naştere;

- copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorţ (dacă este cazul);

- copie act de studii (8 sau 10 clase);

- adeverinţă de la medicul de familie - apt curs;

- prima rată pentru cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu este de 100 lei.

 

Taxa de participare pentru cursul de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 350 lei (se pot achita in rate).
Pentru participarea la examenul final in vederea obtinerii certificatului de calificare se mai percepe o suma de 50 Ron.

 

Înscrierile se fac zilnic (de luni până vineri) între orele 9.00-16.00, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134.

 

Telefon: 0232/210085 sau 0733380076


Descarca autorizatie.pdf


 


CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI organizează cursuri de formare în calificarea  INFIRMIERĂ (nivel 3 CNC), cod N.C. / COR 5132.2.1,  cu aviz de la Ministerul Sănătății și autorizație de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și Ministerul Educației Naționale.

 La finalul acestora se obţin certificate de calificare recunoscute la nivel national și european.

 Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care vor să fie calificate în domeniul sanitar și să lucreze ca infirmier(ă) într-un spital, gradiniță, creșă, laborator de analize, clinica balneo, orice clinică medicală din țară sau din străinătate.

 

Descriere:

 

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participa efectiv la :

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

-  stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;

transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc., respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

 

Competențe dobândite:

1.       Planificarea propriei activităţi

2.       Perfecţionarea continuă

3.       Lucrul în echipa multidisciplinară

4.       Comunicarea interactivă

5.       Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

6.       Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

7.       Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite

8.       Igienizarea spaţiului în care se află persoana

9.       Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite

10.   Transportarea rufăriei

11.   Transportul persoanelor îngrijite

 

Tipul certificatului obținut:

Certificatul este  de tip calificare,având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare. Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită  Suplimentul descriptiv al certificatului  în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 

Certificatele  de calificare sunt recunoscute la nivel national și european.

 

In conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga.

 

Durata cursului:

Aproximativ 5-6 luni și cuprinde 720 ore (240 ore de pregătire teoretică și 480 de pregătire practică).

 

Condiții de acces:

- studii gimnaziale sau învățământ minim obligatoriu

- vârsta minimă de 16 ani.

 

 Acte  necesare înscrierii:

- copie act de identitate,

- copie certificat de naştere,

- copie certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul),

- copie act de studii (studii gimnaziale sau invatamant minim obligatoriu),

- adeverinţă de la medicul de familie - apt pentru cursul de Infirmieră,

- prima rată de 200 Ron pentru cursul de infirmiera .

 

Pretul cursului este de 650 Ron + 50 Ron taxa de examinare.

 

Înscrierile se fac zilnic (de luni până vineri) între orele 9.00-16.00, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134.

 

Telefon: 0232/210085


Descarca autorizatie pdf

 

Programele Centrului Diecezan Caritas Iași și beneficiarii acestora pentru care puteți face donații sunt:

 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU COPII ȘI TINERI „DON BOSCO” (IAȘI ȘI BURUIENEȘTI) – copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani;

CENTRUL DE PLASAMENT „SFÂNTUL IOSIF” – tinere cu vârste cuprinse între 13 și 24 ani;

CENTRUL DE RESURSE PENTRU FAMILII – copii, adulți și vârstnici;

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU IASI – vârstnici;

PROGRAMUL DE INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CALAMITĂȚI NATURALE – persoane afectate de dezastrele naturale.

 

DONAȚIILE DUMNEAVOSTRĂ POT CONSTA ÎN:

 

HAINE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE

JUCĂRII FUNCȚIONALE

LENJERII DE PAT

ALIMENTE NEPERISABILE

 

Norme minime pentru donații:

 

·         Produsele donate să fie adaptate beneficiarilor menționați anterior și să poată fi utilizate cu demnitate;

·         Hainele trebuie să fie curate, îngrijite și în stare bună (să aibă toţi nasturii, iar fermoarele, clapele, încheietorile să fie funcționabile);

·         Încălțămintea să aibă branțuri și șireturi, să nu deformată, să nu aibă rupturi, fermoarul să fie în stare de funcționare;

·        Alimentele să fie neperisabile (alimente care nu se strică sau nu se distrug ușor când sunt transportate sau depozitate în diverse condiții, de exemplu: ulei, făina, zahăr, orez, paste, conserve etc.) și în termen de valabilitate;

·         Produsele donate trebuie să fie împachetate corespunzător și să fie predate personal unuia dintre angajații Centrului Diecezan Caritas Iași.

 

 

 

 

Nu se primesc donaţii de lenjerie intimă utilizată sau haine/încălțăminte foarte uzate!

Nu se primesc donaţii de lucruri care sunt pentru reciclare!

Nu lăsați produse în incinta asociației fără să luați legătura cu personalul angajat!

Înainte de a aduce donațiile sunați la numărul de telefon 0232210085

 

 

Vă mulțumim pentru implicare și înțelegere!

 

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iași   

                                      

Adresa: Str. Sărărie nr. 134 Iasi

tel: 0232210085

Alina Buraga - asistent medical coordonator

 

CARITAS IASI - CID IASI HARTA CID IASI

Centrul de Îngrijire la Domiciliu BACĂU

 

 Adresa: Str. Calea Moldovei, 9, Bacău

tel: 0234 54 52 89

 Emanuela Bacoșcă - Asistent medical coordonator - tel: 0729 55 00 30

Claudia Ferenț – Asistent social - tel: 0730 00 98 97

CID BACAU

HARTA CID IASI

Centrul de Îngrijire la Domiciliu DĂMIENEȘTI

 

Adresa: Com. Dămieneşti, jud. Bacău

tel: 0234 22 29 34

 Andreea Radu - Asistent medical coordonator - tel: 0730 00 96 44

Vasilică Răileanu – Asistent social

CID DAMIENESTI

HARTA CID DAMIENESTI

Centrul de Îngrijire la Domiciliu HĂLĂUCEȘTI

 

 Adresa: Com. Hălăuceşti, jud Iaşi

tel: 0232 71 91 73

 Sr. Ana Patrașc-Negru - Asistent medical coordonator - tel: 0768 66 66 34

Andronache Tatiana – Asistent social

CID HALAUCESTI HARTA CID HALAUCESTI

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huși

 

Adresa: Str. Corni 25, 735100 - Huşi, jud. Vaslui

tel: 0235 48 14 66

Ecaternia Ciobanu - asistent social coordonator - tel: 0747637479

Maria Iacob - asistent medical 0729550036

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani (cu activitate și în localitățile Hălăucești și Răchiteni)

 

Adresa: Sat Iugani, Com Mircești jud. Iaşi

tel: 0232 71 86 54

Daniela Frențoaia - asistent medical coordonator - tel: 0726 92 09 29

Tatiana Andronache - asistent social - tel: 0729500444

 

 


 


 

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pîrgărești

 

Adresa: Com. Pârgăreşti, jud. Bacău

Sr. Paula Strbova - asistent medical coordonator - tel: 0730 00 98 90

Ieronim Alexa - asistent social - tel: 0729 55 00 20

 

 


 

Centrul de Îngrijire la Domiciliu RĂCHITENI

 

 Adresa: Com. Răchiteni, jud. Iaşi

 Angelica Doboș - Asistent medical coordonator - tel: 0730 00 99 67

Gabriela Gabor - Asistent social - tel: 0747 40 65 24

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman

 

Adresa: Str. Griviţei, 1, 611004-Roman, jud. Neamţ

tel: 0233 74 23 65

fax: 0233 74 22 20

Maricica Andaraș - asistent medical coordonator - tel: 0742 69 04 32

Petronela Trifaș - asistent social - tel: 0729 55 00 39

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu SAGNA

 

 Adresa: Com. Sagna, jud. Neamţ

tel: 0233 76 65 66

Daniela Cântaciu - Asistent social coordonator - tel: 0729 55 00 42

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săbăoani

 

Adresa: Com. Săbăoani, jud. Neamţ

tel: 0233 74 23 65

Iuliana Galațanu - asistent medical coordonator - tel: 0729550045

Iuliana Eva - asistent social - tel: 0729 55 00 41

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu SĂVENI

 

 Adresa: Sat Săveni, com. Gropniţa, jud. Iaşi

 Geanina Ungurianu - Asistent social coordonator - tel: 0729 55 00 31

 Gina Dancă – Asistent medical - tel: 0730 00 98 49

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu SIRET

 

 Adresa: Str. Castanilor, nr. 5E, Siret, jud. Suceava

tel: 0230 28 10 87

 eorgiana Țopa - Asistent social coordonator - tel: 0729 55 00 48

 

   

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava

 

Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 14, Suceava,

tel: 0230 53 00 22

Maria Varvaroi - asistent medical coordonator - tel: 0729 55 00 34

Liliana Leșan - asistent social - tel: 0729 55 00 17

   

 

 

 

...


Mai multe articole...

  1. About T3 Framework
  2. Site Map
X

Right Click

No right click