Informații pentru beneficiari:

Adresa: Iaşi – România, Strada Sărărie, nr. 134, Cod 700116,
Persoană de contact: Mariana Ursan
Tel: +40-232-210.085;
Fax: +40-232-217998;

Cine poate beneficia de serviciile oferite de programul antidrog al Centrului Diecezan Caritas?

Orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 12 şi 26 de ani care:


• a început să consume un drog legal sau ilegal şi doreşte să renunţe la acest consum;
• nu consumă droguri dar care are părinţii consumatori şi care este afectat indirect de acest comportament al acestora;
• este dependent de un anumit drog şi are nevoie de îndrumare către un specialist care l-ar putea ajuta din punct de 
vedere medical;
• doreşte să obţină mai multe informaţii cu privire la legislaţia existentă în domeniul antidrog înainte de a solicita ajutor specializat;
• are prieteni consumatori de droguri şi doreşte să se implice în ajutarea acestora;

Alti beneficiari:

• Orice părinte care are copii consumatori de droguri şi doreşte să se implice în rezolvarea acestei probleme;
• Orice părinte care suferă abuzuri din cauza dependenţei soţului/soţiei de un anume drog legal sau ilegal, iar această stare se răsfrânge direct asupra copilului/copiilor;
• Orice părinte care are de suferit din cauza abuzului de droguri a copiilor;
• Orice cadru didactic/psiholog/consilier școlar  care doreşte să programeze sesiuni de informare adresate elevilor în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.


Notă: În cadrul programului antidrog a Centrului Diecezan Caritas Iaşi serviciile sunt oferite beneficiarilor indiferent de etnie, convingeri politice, religie, status social, etc.

 

Cum pot beneficia de serviciile programului antidrog?

Orice persoană care doreşte să beneficieze de serviciile oferite în cadrul programului antidrog va solicita, prin telefon sau e-mail, o programare

 

Ce se întâmplă după ce sunt acceptat în program?

1. Odată acceptat în cadrul programului de ajutor social, un beneficiar va fi informat cu privire la:

• Limitele intervenţiei lucrătorului social;
• Drepturile pe care le are;
• Modul de programare a întâlnirilor şi regulile ce condiţionează o şedinţă de consiliere; • Protecţia de care beneficiază în cadrul programului prin respectarea confidenţialităţii şi a demnităţii umane;

2. După ce va fi informat cu privire la modalitatea de lucru şi tipul de sprijin primit, un beneficiar va semna un „Contract de Servicii Sociale”. Acest contract are rolul de a stabili clar limitele intervenţiei lucrătorului social, drepturile şi obligaţiile instituţiei Caritas şi ale beneficiarului, dreptul la confidenţialitate al celui din urmă.

 

Ce tip de suport pot primi?

• Consiliere psihosocială;
• Integrarea într-un grup de dezvoltare personală;
• Informare cu privire la prevederile legale ce ţin de domeniul antidrog sau legislaţia muncii în România;
• Îndrumare către un serviciu specializat în funcţie de forma de dependenţă şi drogul consumat;
• Suport şi îndrumare în vederea ocupării unui loc de muncă.


X

Right Click

No right click