Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.3 “ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Titlul proiectului POSDRU: Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate

Nr. contractului de finanțare: POSDRU/144/6.3/S/127320

Mai multe articole...

  1. Economics
  2. Accounting
  3. Management
X

Right Click

No right click