Asistent social Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman (pentru localitatea Săbăoani) - normă întreagă (8 ore), perioadă determinată

Anunţ de angajare

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi anunţă scoaterea la concurs a unui post de Asistent Social – normă întreagă (8 ore), perioadă determinată.

Postul este disponibil în cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu Roman, proiect integrat Domeniului Vârstnici și Persoane cu Dizabilități al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iaşi.

Cerinţe:

– studii superioare (asistenţă socială);

– aviz eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;

– abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;

– persoană dinamică, flexibilă şi cu spirit de iniţiativă;

– capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

– permis de conducere, categoria B

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass

– copie după cartea de identitate;

– copie după actele de studii;

– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Data limită de înscriere este joi, 28 decembrie 2023, ora 12.00.  Data interviului va fi stabilită ulterior.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Maftei-Păvălucă Anca-Diana, Director Domeniu Vârstnici și Persoane cu Dizabilități, tel. 0743627710.