CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI ACCEPT

Joi, 14 decembrie 2023, la Sediul Protopopiatului Huși a avut loc conferința de închidere proiectului „A.C.C.E.P.T – Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți”.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr de 910 persoane din comunitatea marginalizată din municipiul Huși, județul Vaslui, în conformitate cu obiectivele specifice stabilite de Grupul de Acțiune Locală Huşi – Comunitate Incluzivă.

În deschiderea evenimentului, Părintele Vladimir Beregoi – Președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși (Partenerul 2 din cadrul proiectului) a vorbit despre impactul proiectului în comunitate. Acest proiect a fost mai mult decât o inițiativă socială; a fost o manifestare de solidaritate și grijă față de cei din jurul nostru care au nevoie de sprijin. Împreună, am fost parte a unei transformări care a adus lumină în viețile celor defavorizați și vulnerabili.

Domnul Primar al municipiului Huși – Ciupilan Ioan ne-a vorbit despre provocarea implementării proiectelor europene, stadiul implementării tuturor proiectelot la nivel de UAT, planurile de viitor pentru comunitate.

În continuarea evenimentului, părintele Egidiu Condac – directorul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, a prezentat valoarea adaugată a proiectului din perspectiva Solicitantului și importanța parteneriatelor, despre lucrul în echipă și importanța coordonării. De-a lungul colaborării, am învățat că succesul unei echipe este rezultatul angajamentului și al dedicării fiecărui membru. Împărtășirea unui scop comun și alinierea către aceleași valori și obiective ne îndrumă pașii spre realizarea visului nostru comun.

Doamna Elena Oprișanu – Manager GAL Huși ne-a vorbit despre rolul GAL în monitorizarea implementării proiectului și despre faptul că a fost aprobată o nouă strategie a municipiului Huși și că urmează să fie contractată.

Conferința a continuat cu prezentarea realizată de doamna Mariana Ursan – managerul  proiectului ACCEPT: Dincolo de cifrele și statisticile care demonstrează succesul proiectului, este esențial să evidențiem schimbările tangibile pe care le-am observat în comunitate. Vă sunt profund recunoscătoare pentru implicarea voastră și pentru căldura și entuziasmul pe care l-ați adus în acest proiect.

Ulterior, doamna Mariana Ursan a prezentat rezultatele proiectului, după cum urmează:

  • 600 de persoane beneficiare măsuri de ocupare informare;
  • 600 de persoane beneficiare de consiliere profesională si mediere socio-profesională;
  • 350 beneficiari de formare profesională;
  • 305 persoane au fost încadrate pe piața muncii;
  • 10 afaceri înființate în cadrul proiectului;
  • 331 persoane certificate;
  • 140 de adulți și tineri beneficiari de servicii comunitare.

 

Doamna Trofin Felicia – Coordonator activități partener – Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului: 114 copii beneficiari de servicii socio-educaționale și 70 de copii beneficiari ai cluburilor educaționale: muzică, șah, engleză, lectură.

Domnul Teclici Ștefan – Directorul Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Huși (Partenerul 3 al proiectului) a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului pe partea educațională.

Proiectul a avut un impact profund asupra comunității din Huși. Am reușit să oferim un suport semnificativ categoriilor vulnerabile, contribuind la dezvoltarea lor personală și profesională. Prin programele noastre de formare, serviciile oferite și inițiativele sociale, am reușit să schimbăm viețile multor oameni. Am văzut copii zâmbind în timp ce învățau, am văzut persoane în vârstă simțindu-se apreciate și îngrijite, iar aceia care au primit oportunități noi au prins curaj și încredere în forțele proprii.

Dorim să mulțumim echipei de implementare pentru angajamentul, pasiunea și eforturile lor susținute în implementarea acestui proiect. Fără devotamentul și profesionalismul fiecărui membru, realizările noastre nu ar fi fost posibile.

De asemenea, suntem recunoscători partenerilor noștri, colaboratorilor, precum și voluntarilor și comunității locale, care și-au oferit sprijinul și resursele pentru a face acest proiect un succes.

Închidem acest capitol al proiectului nostru, dar nu închidem inimile noastre față de cei care au beneficiat de el. Continuăm să ne rugăm și să muncim pentru binele comun și pentru ca fiecare persoană din comunitate să se simtă valorizată și sprijinită. Să ne aducem aminte întotdeauna că puterea transformării stă în comunitatea unită și în devotamentul nostru de a oferi speranță și sprijin celor care au nevoie.

Proiectul „A.C.C.E.P.T – Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți”, cod SMIS: 139987, a fost implementat în perioada 16.04.2021-15.12.2023 și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă).

Maftei Petronela

Responsabil comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *