CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI SIS-HUȘI

Joi, 14 decembrie 2023, la Sediul Protopopiatului Huși a avut loc conferința de închidere proiectuluiSIS-HUȘI – Servicii integrate socio-medicale pentru Huși comunitate incluzivă”.

Obiectiv general

Creșterea calității vieții pentru un număr de 305 persoane din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale pe o perioadă de 30 de luni.

Solicitant – Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași

Partener 1 – Primăria Municipiului Huși

Partener 2 – Asociația pentru dezvoltare comunitară „Econova”

În deschiderea evenimentului, domnul primar al municipiului Huși – Ciupilan Ioan ne-a vorbit despre provocarea implementării proiectelor europene, stadiul implementării tuturor proiectelor la nivel de UAT, planurile de viitor pentru comunitate.

În continuarea evenimentului, părintele Egidiu Condac – directorul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, a prezentat valoarea adaugată a proiectului din perspectiva Solicitantului și importanța parteneriatelor: Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile și contribuțiile aduse în cadrul acestui proiect. Sunteți dovada vie că împreună putem face lucruri minunate și că parteneriatele sunt cheia către un viitor mai bun.

Doamna Elena Oprișanu – Manager GAL Huși ne-a vorbit despre rolul GAL în monitorizarea implementării proiectului și despre faptul că a fost aprobată o nouă strategie a municipiului Huși și că urmează să fie contractată.

Conferința a continuat cu prezentarea realizată de doamna Ciobanu Ecaterina – Coordonator servicii integrate în cadrul proeictului: Cu emoție marcăm finalizarea unui proiect care a reprezentat o adevărată punte către o viață mai bună pentru membrii comunității hușene. Această conferință marchează un moment de recunoaștere a eforturilor colective depuse pentru a aduce schimbări semnificative în viețile celor mai vulnerabili din jurul nostru.

Ulterior, doamna Ciobanu Ecaterina a prezentat rezultatele proiectului, după cum urmează:

  • 100 de adulţi şi copii care au beneficiat de servicii medicale în cadrul Centrului de Recuperare Medicală – CCI.
  • 161 de persoane vârstnice şi persoane cu dizabiltăţi care au beneficiat de socio-medicale – servicii de îngrijire la domiciliu.
  • 53 de persoane vulnerabile din ZUM care au beneficiat de servicii socio-medicale, oferite în cadrul Centrului Social de Urgență.

Domnul Mălăescu Marian – Coordonator activități partener Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară „Econova”  ne-a prezentat rezultatele obținute din prisma Partenerului 2 al proiectului.

Un aspect esențial al acestui proiect a fost abordarea comprehensivă. Nu am privit doar aspectele medicale sau sociale izolate, ci am adoptat o abordare integrată care a acoperit o gamă largă de nevoi.

Prin serviciile socio-medicale oferite, nu s-a asigurat doar tratamentul medical adecvat, ci și sprijinul emoțional și social necesar. Am organizat activități de socializare și comuniune pentru a promova îngrijirea personală și starea de bine. Am văzut cum aceste servicii au transformat viețile beneficiarilor noștri, oferindu-le speranță, un sentiment de demnitate și oportunități pentru un viitor mai bun.

Prin colaborarea strânsă cu partenerii din cadrul proiectului, am avut acces la resurse și expertiză diversă care au întărit inițiativa noastră și au facilitat implementarea eficientă a serviciilor.

Închiderea acestui capitol nu înseamnă sfârșitul angajamentului nostru, ci deschide uși pentru noi inițiative și colaborări care să continue această misiune de a oferi speranță și sprijin celor care au nevoie.

Mulțumim tuturor celor implicați, de la echipa noastră dedicată și până la partenerii și comunitatea care ne-au sprijinit în fiecare etapă a acestui proiect. Să continuăm să lucrăm împreună pentru un viitor mai luminos pentru toți!

Proiectul „SIS-Huşi – Servicii integrate socio-medicale pentru Huşi, comunitate incluzivă”, cod SMIS: 139988 se va implementa în perioada 16 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023 şi a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (romă şi non-romă). Valoarea totală a proiectului: 2,928,870.21 lei.

Maftei Petronela

Responsabil comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *