Calităţile unui voluntar:

 •  creativitate;
 •  idei novatoare;
 •  disponibilitate de a  face activităţi benevole;
 •  motivare;
 •  dorinţa de a-i ajuta pe alţii;
 •  interes faţă de diferite domenii;
 •  deschidere;
 •  independenţă;
 •  cunoştinţe.

Activităţi efectuate de voluntarii Centrului de Resurse pentru Familii: 

• activitate de birou: primire beneficiari; acordare de informaţii; direcţionare către alte proiecte ale Caritas, atunci când este cazul; completare instrumente de lucru; consiliere iniţială, consiliere de grup;
• activităţi de teren: anchete sociale; vizite beneficiari; distibuire pachete la domiciliu;
• altele: ajutor la realizarea de proiecte de finanţare; traduceri proiecte în limbi străine; moderator al grupului de suport; operare PC; moderator training-uri de pregătire voluntari; activităţi de întreţinere a spaţiului. 

Activităţile efectuate de voluntarii Centrului de Resurse pentru persoane cu dizabilități:

 • consiliere psiho-socială;
 • realizarea de anchete sociale;
 • meditaţii cu beneficiarii proiectului - copii cu dizabilităţi;
 • implicarea în organizarea diverselor acţiuni sau evenimente adresate beneficiarilor;
 • distribuirea de materiale informative pentru mediatizarea diverselor activităţi şi servicii derulate de către proiectul CRPD Iaşi
 • servicii de kinetoterapie la domiciliu

 Activităţi efectuate de către voluntarii Centrului de Plasament „Sf. Iosif”:

 • ajutor la efectuarea temelor;
 • explicarea şi aprofundarea noţiunilor predate la şcoală;
 • consiliere şi orientare şcolară;
 • implicarea în activităţi social-recreative;
 • iniţiere şi perfecţionare în operare PC;
 • discuţii individuale cu beneficiarele centrului.

 Activităţi efectuate de voluntarii Centrului de Resurse pentru copii și tineriDon Bosco:

Voluntarii beneficiază de formare cu privire la:

 • asistarea copiilor în efectuarea temelor;
 • organizarea activităţilor extraşcolare;
 • pregătirea individuala pentru limbi străine sau alte materii;
 • instruirea în utilizarea calculatorului;
 • organizarea şi participarea la jocuri individuale şi de grup;
 • amenajarea sălilor în care se desfăşoară activităţile pentru diferite ocazii;
 • împărţirea pliantelor, lipirea afişelor.

 

Activităţi efectuate de voluntarii  Biroului de Intervenţii în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale:

 • ajutor la împachetarea şi distribuirea pachetelor cu alimente, haine, etc.;
 • participă la acțiunile de ajutorare a sinistraților;
 • participă la sesiunile de formare pentru ajutor în caz de urgență;
 • acordă informaţii, completează instrumente de lucru; acordă consiliere iniţială sau consiliere de grup;
 • activități de secretariat: îndosariere documente, întocmire de liste, tehnoredactare documente, etc.

Activităţi efectuate de voluntarii Centrului de Îngrijire la Domiciliu

 • acordă îngrijire medicală persoanelor vârstnice;
 • acordă asistenţă personală acestor persoane prin petrecerea timpului liber împreună cu ei;
 • oferă ajutor în gospodărie, în casă, la cumpărături, în activităţile zilnice;
 • ajută la organizarea unor evenimente dedicate acestora. Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie;
 • vizitează beneficiarii, realizează anchete sociale, distribuie pachete

Activităţi efectuate de voluntarii în cadrul departamentului de voluntariat:

 

 • promovarea activităţilor de atragere de fonduri: expoziţii, concerte caritabile, campanii;
 • implicare in activitatile propuse de organizatori: marsul voluntarilor, expozitii, campanii de solidaritate, etc.;
 • impartire fluturasi, informare comunitate ieseana, etc.;
 • ajutor în mediatizarea evenimentelor şi activităţilor;
 • activităţi de secretariat: îndosariere documente, tehnoredactare, etc.

Spațiul de joacă de la Spitalul Sf. Maria

Voluntarii noștrii, alături de voluntari de la 4 organizații realizează săptămânal , din anul 2011, activități de voluntariat pentru copiii internați în spital. 

 

 

X

Right Click

No right click