VIŢA şi MLĂDIŢELE

02 Mai 2015

Meditaţie la Duminica a 5-a a Sfintelor Paşti ( B )

 Considerând în profunzimea ei expresia religia creştină, este necesar s-o punem în legătură cu sinonima ei, viaţa creştină, pentru că nu avem de-a face cu o noţiune de cultură generală din domeniul istoriei religiilor, dar cu o realitate vitală.

Pronunţând cuvântul creştin, gândul ne duce la CRISTOS, VIAŢA: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” ( In.14,6 ). După ce Isus le descoperă ucenicilor săi taina treimică a Unicului Dumnezeu ca Fiinţă, în cele trei Persoane: Tată, Fiu şi Sfântul Duh ( In.capitolul al 14-lea), în capitolul următor, acelaşi evanghelist Ioan ne relatează splendida parabolă, sub titlul: Isus, viţa cea adevărată:

Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, el o înlătură, şi oricare aduce rod o curăţă ca să aducă  şi mai mult rod. Voi sunteţi deja curaţi, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în mine şi eu în voi! După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi se usucă. Se adună, se aruncă în foc şi arde. Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, orice voiţi, cereţi şi vi se va face.. În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei (v.1-8).

În calitate de creştini, prin sfântul botez, am primit viaţa dumnezeiască, treimică, devenind mlădiţe ale VIŢEI divine, CRISTOS. Nu există, pentru noi oamenii o demnitate mai mare ca aceasta. Ştiind că „Dumnezeu este iubire” (1In.4,8b), înseamnă că fiecare creştin care are viaţă dumnezeiască în el, este o mlădiţă iubitoare. O menţionează acelaşi evenghelist Ioan, „apostolul iubirii”, în prima sa scrisoare (4,16b): „Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el”. Pe bună dreptate se spune că religia creştină este viaţă de iubire adevărată, în Dumnezeu. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a-i împlini voinţa preasfântă pe care ne-a precizat-o în poruncile sale pe care Isus le rezumă, spunând tuturor foarte răspicat: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău! Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” (Mt.22,37-39). „Ucenicul pe care îl iubea Isus”, apostolul şi evanghelistul Ioan, o spune şi el foarte clar, practic: „Dacă cineva spune ̒îl iubesc pe Dumnezeu̒, dar îl urăşte pe semenul său, este un mincinos, pentru că cine nu-l iubeşte pe semenul său pe care îl vede, nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede” (1In.4,20).

Cât de grăitoare şi vrednică de pus în practică este „caritatea samariteanului” pe care o apreciază Isus, relatată de sfântul evanghelist Luca ( 10,29-37 )!

Să nu uităm: Isus se declară prezent în orice fiinţă umană. Criteriul judecăţii finale este indicat prin cuvintele : „Adevăr vă spun, tot ce aţi făcut (bine) unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut”, sau: „tot ce nu aţi făcut (bine) unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut”. Şi vor merge aceştia în chinul cel veşnic, iar cei drepţi în viaţa veşnică” (Mt.25,40 şi 45b-46).

Doamne, dă-ne iubirea ta, şi suntem cei mai bogaţi, cu adevărat fericiţi!

„Atotputernice, veşnice Dumnezeule, actualizează necontenit în noi taina pascală, pentru ca aceia pe care ai binevoit să-i reînnoieşti prin sfântul Botez, întăriţi de ajutorul tău, să aducă multe roade, şi să ajungă la bucuriile vieţii veşnice. Prin Cristos Domnul nostru. Amin”.

                                                                                  P.A.Despinescu

 

Citit 3074 ori Ultima modificare Marți, 19 Mai 2015 14:54
« Februarie 2023 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28