19 Septembrie 2015

Serviciile de recuperare și kinetoterapie sunt de astăzi mai accesibile, prin lansarea structurii de economie socială KINEGO care oferă o gamă largă de pachete personalizate persoanelor interesate, la sediul de pe strada Tăietoarei, nr. 16, Tudor Residence, Iași.

Prin Centrul Diecezan CARITAS Iași, proiectul POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social” oferă o alternativă  tuturor celor care au nevoie de kinetoterapie la domiciliu, printr-o echipă de profesioniști și prin programe personalizate destinate tuturor necesităților. KINEGO înseamnă o șansă oferită celor care apelează la noi, pentru a beneficia de servicii de o foarte bună calitate. 

În cadrul evenimentului de lansare, a fost prezentată cea de-a opta structură de economie socială, din cele nouă, existente în cadrul IDEAS (atelier de tâmplărie, vulcanizare auto, spălătorie auto, service auto, fabrică de ambalaje- atelier protejat, catering, centru de îngrijire la domiciliu – Brăila, centru de îngrijire la domiciliu- comuna Leorda, județul Botoșani).

 În cei 25 de ani de activitate ai Centrului Diecezan CARITAS, persoanele cu dizabilități au reprezentat o prioritate pentru toți cei implicați în procesul de recuperare medicală. Părintele Egidiu Condac, Directorul Centrului Diecezan CARITAS Iași a făcut cunoscut publicului prezent la lansare activitățile centrului grupate în cele trei mari domenii : Domeniul copii, Tineri, Familii, Domeniul pentru vârstnici și persoane cu dizabilități și Domeniul formare profesională și proiecte europene.

Mihaela Condac, Manager IDEAS, a prezentat proiectul și activitățile de formare, consiliere și incluziune pe piața muncii pentru categoriile vulnerabile, precum și celelalte șapte structuri de economie socială înființate prin acest proiect.

Dănuț Cojocariu, Manager SES KINEGO, a specificat importanța unui astfel de centru de recuperare și kinetoterapie, care a pornit de la un vis mai vechi al Centrului de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități din cadrul Centrului Diecezan CARITAS: un centru de kinetoterapie și recuperare medicală propriu, pentru persoanele care fac parte din această categorie. 

La final, Preasfințitul Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iași, a sfințit centrul KINEGO, punctând că rolul Bisericii în comunitate este acela de a susține inițiativele celor care vor să-i ajute pe cei care se află în situații vulnerabile. 

Evenimentul a avut ca scop prezentarea serviciilor și activității ce se va desfășura în cadrul structurii KINEGO dar și identificarea posibilităților de colaborare cu diverși clienți dar și cu potențiali colaboratori care vor dori să dezvolte afaceri în domeniul serviciilor de recuperare medicală atât în cadrul centrului cât și la domiciliu. 

Serviciile medicale de kinetoterapie disponibile în cadrul structurii de economie socială sunt:

- kinetoterapia afecţiunilor ortopedo-traumatice, neurologice, ale sistemului cardiovascular,

- etcevaluare funcţională pe baza diagnosticului clinicprograme de recuperare individualizate

- programe terapeutice complete

- masaj terapeutic general, reflex, de relaxare

 

În cadrul proiectului IDEAS, prin lansarea acestei structuri de economie socială, s-au creat locuri de muncă pentru persoane provenind din medii defavorizate, profitul fiind distribuit către activități sociale.

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Mădălina Camelia Ingram – Responsabil Media 

 

18 Septembrie 2015

 Meditaţie la duminica a 25-a. B-2015.

 

„Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare pentru sufletele voastre” (Mt.11,29).

„Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor” (Mc.9,35b).

Părinţii care vor pentru copiii lor o educaţie foarte bună se interesează să-i înscrie la şcolile cu dascăli foarte pricepuţi, oneşti şi cu inimă mare, curată. În acest scop, ei, părinţii, sunt în stare să facă cele mai mari sacrifcii. La fel, creştinul care ţine cu tot dinadinsul să-şi împlinească vocaţia botezului, se va înscrie la şcoala cea mai aleasă unde dascălul eminent este Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos: calea, adevărul şi viaţa. La şcoala lui Isus ni se oferă busola cea mai de preţ care călăuzeşte mereu spre Dumnezeu: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In.8,12).

Ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, Isus ni se dezvăluie totdeauna drept modelul desăvârşit care ne însoţeşte la tot pasul, oferindu-ne mâna  (harul său) pentru a trece cu bine peste piedicile care ne stau în cale, pentru a înfăptui tot binele şi a ne purifica atunci când am greşit.

Textul evanghelic din duminica a 25-a, anul B-2015 (Mc.9,30-37) ni-l arată pe Isus care prevesteşte ucenicilor jertfa sa supremă pentru mântuirea oamenilor, urmată de glorioasa lui înviere. Era a doua oară când le spunea despre aceasta. Însă ucenicii nu erau încă în stare să înţeleagă de ce un om şi învăţător aşa de bun ca Isus trebuia să sufere şi să fie ucis. Drept dovadă, riposta lui Petru (Mc.8,32b), sancţionată însă de învăţător prin cuvintele: „Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor” (8.33b). Mai mult decât atât, bieţii de ei, erau preocupaţi de situaţia lor personală, „cine dintre ei este mai mare!”(9,34b).  Bunul învăţător Isus foloseşte momentul pentru a le da o lecţie clară de smerenie: „Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor” (9,35b), arătându-le un copil, cum a făcut-o şi altădată într-o împrejurare asemănătoare, cînd le-a spus: „Adevăr, adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai  mare în împărăţia cerurilor. Şi oricine primeşte un copil în numele meu, pe mine mă primeşte” (Mt.18,2-4).

Copilul depinde în toate de părinţii săi. Noi oamenii suntem copiii lui Dumnezeu, „Tatăl nostru!”. În codul fericirilor, proclamat în „predica de pe munte”, Isus pune pe primul loc această dependenţă totală a noastră de Dumnezeu, când spune: „Fericiţi cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor” (Mt.5,3). Şi asta înseamnă smerenie, adică adevăr.

Doamne, ce frumoasă ar fi viaţa dacă noi oamenii, toţi oamenii, „de la vlădică până la opincă”,  am primi această lecţie dumnezeiască şi ne-am conforma ei!

În lectura a doua a duminicii, din  scrisoarea sfântului apostol Iacob (3,16-4,3), sunt prezentate aspecte din comportamentul oamenilor în strânsă legătură cu smerenia sau cu lipsa ei: „Acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. Dar înţelepciunea care vine de sus (strâns unită cu smerenia) este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără de ipocrizie. Rodul dreptăţii (şi aceasta soră bună cu smerenia) este semănat în pace pentru cei care fac pace”(v.16-18).

Cu toată încrederea, spunem şi noi: „Dumnezeu este cel care mă ajută. Domnul este cel care mă susţine” (Ps.53,6).

Mulţi dintre semenii noştri au trăit viaţa pământească în duh de smerenie, cu încredere totală în harul dumnezeiesc, iubindu-l pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din toate puterile, precum şi pe toţi oamenii, devenind astfel cetăţeni fericiţi în patria cerească, pentru veşnicie. Şi nouă ne oferă Dumnezeu aceeaşi cetăţenie. Să n-o refuzăm! Să n-o neglijăm!

„Dumnezeule, Părintele nostru, Fiul tău a venit printre noi, nu pentru a condamna, ci pentru a ierta. Ne-a oferit exemplul respectului şi al iubirii faţă de cei mici şi ne-a învăţat să slujim. Noi, din păcate, preferăm să fim slujiţi, însă tu dăruieşte-ne puterea iubirii tale şi, astfel, vom ajunge şi noi să-l imităm pe Domnul Isus. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru, Amin”. (Din rugăciunea credincioşilor, a acestei duminici).

                                                                                                             P.A.Despinescu

 

 

 

 

16 Septembrie 2015

Persoanele vârstnice din județul Botoșani au, de astăzi, un sprijin în problemele cu care se confruntă în această etapă a vieții. Centrul Diecezan CARITAS Iași a deschis astăzi DOMICILIS MEDICAL, primul centru de îngrijire la domiciliu din Botoșani. Având o vastă experiență de 15 ani în îngrijiri la domiciliu și cunoscând problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice, CARITAS vine în întâmpinarea nevoilor celor pentru care bătrânețea reprezintă durere. O bătrânețe trăită în demnitate înseamnă respect pentru viață. 

A șaptea structură din cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social,  pune preț pe calitatea vieții persoanelor în vârstă sau bolnave, oferind o șansă reală de a-și trăi viața în demnitate și confort, respectând principiile creștine. 

 

Evenimentul de lansare a centrului de îngrijiri la domiciliu a avut loc astăzi, 16 septembrie 2015, ora 11:00  la sediul din comuna Leorda, județul Botoșani.  

 

A fost prezent și primarul comunei Leorda, Ștefan Dulgheru, care, împreună cu alți reprezentanți ai Primăriei, au felicitat inițiativa Centrului Diecezan CARITAS, prin proiectul IDEAS, de a înființa un astfel de centru în comună, menționând că va face tot posibilul să existe o colaborare eficientă de ambele părți și că astfel de servicii sunt foarte căutate în comunitate, întrucât problemele cu care se confruntă persoanele în vârstă sunt numeroase.

 

De asemenea, au participat persoane din administrația publică, Alina Marin, Inspector de specialitate la Primăria din Iași, Luminița Nazare, membru în asociația « Dialog pentru dezvoltare », dar și persoane din mediul medical, colaboratori, parteneri și furnizori care vor dori să apeleze la serviciile acestei structuri de economie socială. Ne-a onorat prezența autorităților DGASPC Botoșani, Lăcrămioara Radu, care a specificat importanța unui astfel de centru de îngrijiri la domicliu în județul Botoșani, județ unde există în momentul actual o necesitate foarte mare la această categorie de persoane și segment în care județul Botoșani a fost deficitar până acum, DOMICILIS MEDICAL fiind prima structură de îngrijiri la domiciliu înființată aici.  

 

Evenimentul a avut ca scop și prezentarea serviciilor și activității ce se va desfășura în cadrul structurii DOMICILIS MEDICAL, dar și identificarea posibilităților de colaborare cu diverși clienți dar și cu potențiali colaboratori care vor dori să se implice în domeniul serviciilor de îngrijiri la domiciliu.  Părintele Egidiu Condac, Directorul Centrului Diecezan CARITAS din Iași a prezentat activitățile centrului în cele 15 structuri de îngrijiri la domiciliu, pe care CARITAS le deține în toata zona Moldovei, punctând obiectivul major al acestora : oferirea de servicii medico-sociale persoanelor în vârstă, îngrijire personalizată la domiciliu, asistență, siguranță și suport fizic și moral. 

 

Anca Maftei, administratorul DOMICILIS CASA, împreună cu Andreea Amărioarei, Manager SES DOMICILIS MEDICAL, au prezentat obiectivul centrului - creșterea calității vieții persoanelor vârstnice imobilizate la pat sau la domiciliu și persoanelor bolnave care au nevoie de îngrijiri medicale, subliniind că prin IDEAS se vor oferi alternative reale, în dorința îmbunătățirii vieții persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile. 

În încheiere, Părintele Iosif Gherghelaș a sfințit centrul DOMICILIS MEDICAL, menționând importanța unei astfel de inițiative în comunitatea din județul Botoșani. 

 

Activitățile desfășurate în cadrul societății se desfășoară pe două segmente :

  • Îngrijire medicală la domiciliu (supravegherea/monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor-injectabil/perfuzabil, îngrjirea plăgilor/escarelor, recoltarea produselor biologice, EKG 
  • Servicii comunitare (intermediere relații autorități, igienizare locuință) 

 

În cadrul proiectului IDEAS, prin lansarea acestei structuri de economie socială, s-au creat locuri de muncă pentru persoane provenind din medii defavorizate, profitul fiind distribuit către activități sociale.

 

Proiectul IDEAS este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Mai multe detalii vă putem oferi în scris pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon 0765 467 911, persoana de contact Mădălina amelia Ingram – Responsabil Media și Andreea Amărioarei, Manager SES DOMICILIS MEDICAL, telefon  0737.514.003.

 

15 Septembrie 2015

Vineri, 11.09.2015, Centrul de Resurse pentru Familii, program al Centrului Diecezan Caritas Iași, a derulat o activitate educativă și de suport menită să vină în sprijinul a 30 de copii provenind din familii defavorizate.

« Februarie 2023 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28