Pregătiri pentru Pelerinajul bolnavilor la Sanctuarul Marian de la Cacica - 14 mai 2022

După o perioadă de pauză, doi ani de dificultăți din cauza pandemiei, pelerinajul bolnavilor la Cacica, va avea loc sâmbătă, 14 mai 2022. Organizatorii acestui eveniment sunt: Oficiul pentru Pastorația Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în colaborare cu Programul Servciii de Îngrijire la Domiciliu” al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, Oficiul pentru Pelerinaje, Sanctuarul de la Cacica și parohiile Diecezei de Iași.  Aceştia vor fi însoţiţi de preoţi, persoane consacrate, rude, personal medical şi voluntari.

 

Pentru o bună organizare părinţii parohi şi persoanele consacrate sunt rugate:

- să organizeze la nivel parohial pregătirea bolnavilor care doresc si au posibilitatea de a participa la pelerinajul diecezan al bolnavului de la Cacica;
- pe cât este posibil, să fie selectați bolnavii care dețin cărucioare medicale, pentru a ușura participarea lor la celebrări;
- să fie organizată deplasarea spre Cacica și, acolo unde este necesar, să fie susținute financiar costurile aferente pelerinajului;
- bolnavii cu probleme speciale să se asigure că au tratament medicamentos cu ei;
- să confirme participarea şi să transmită numărul persoanelor care vor participa la pelerinaj, până joi, 9 mai 2022, la Ernestine Tiba - coordonator executiv, tel: 0770321743.

Informaţii suplimentare despre pelerinaj se pot afla de la pr. Mihai Gălățanu, responsabil al Oficiului pentru Pastoraţia Sanitară (tel. 0769/359904) şi pr. Anton Mărăndescu, OFMConv, rectorul sanctuarului de la Cacica (tel. 0763/318635).

Programul pelerinajului:

09.30 Sosirea pelerinilor

10.00 Ritualul de primire solemnă a pelerinilor şi celebrarea penitenţială

10.30 Recitarea sfântului Rozariu

11.00 Sfânta Liturghie

13.00 Prânzul (din pacheţele proprii)

14.00 Adoraţia euharistică şi binecuvântarea bolnavilor cu sfântul sacrament

14.45 Plecarea spre casă

Pentru această zi, invitația călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată și personalului medical catolic al Diecezei de Iași. Prin prezența și misiunea lor, medicii, asistenții medicali, personalul medical auxiliar, sunt chemati să fie instrumente vii și active ale lucrării lui Dumnezeu față de cei suferinzi și bolnavi.

Cu această ocazie se propune un timp de pregătire spirituală participând la novena de pregătire pentru ziua de  sâmbătă, 14 mai 2022.

 

Această novenă se va desfăşura la nivel parohial, în perioada 5-12 mai şi se va încheia vineri, 13 mai 2022, la Cacica, la Sanctuarul Marian. Rugăm preoţii, persoanele consacrate, şi asociaţiile din Dieceza de Iaşi, care oferă servicii sociale şi medicale persoanelor aflate în suferinţă să facă cunoscută această novenă.

Novena a fost iniţiată de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară şi Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”.

Mesajul Sfantului Parinte Francisc pentru a XXX-a Zi Mondiala a Bolnavului 2022 pune accentul pe importanța atenției spirituale care constă în a le oferi celor bolnavi apropierea lui Dumnezeu, binecuvântarea sa, Cuvântul său, celebrarea sacramentelor și propunerea unui parcurs de creștere și maturizare în credință. „În acest sens” – scrie pontiful – „aș dori să amintesc că apropierea de cei bolnavi și îngrijirea lor pastorală nu este doar sarcina câtorva slujitori specializați; vizitarea bolnavilor este un îndemn adresat de Cristos tuturor discipolilor săi. Câte persoane bolnave și bătrâne trăiesc acasă și așteaptă o vizită! Consolarea aproapelui este o îndatorire a fiecărui botezat, ținând cont de cuvintele lui Isus: ‚Am fost bolnav și m-ați vizitat’ (Mt 25,36).

*

Novenă de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor 
5-13 mai 2022

Rugăciune de început

Doamne Isuse Cristoase, care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, te rugăm să primeşti smeritele noastre rugăciuni pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte tu toate spre folosul lor. Căci noi suntem neputincioşi şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul tău.

Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cadă în deznădejde. Şi dacă le este de folos ca ei să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia ta, nu după voia noastră. Tu care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

Ziua I (5 mai 2022)

Dumnezeul nostru, noi credem în tine şi ne rugăm ţie, întăreşte-ne credinţa! Te iubim: dar sporeşte-ne dragostea! Ne căim de păcatele noastre: dar fă-ne căinţa să prisosească! Te dorim ca pe cea mai înaltă dorinţă a noastră! Îţi mulţumim ca binefăcătorului nostru celui veşnic! Te chemăm ca pe puternicul nostru apărător. Dumnezeul nostru, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, mângâie-ne cu milostivirea şi îndurarea ta şi apără-ne cu puterea ta de orice boală şi neputinţă. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a II-a (6 mai 2022)

Răsplăteşte, Doamne, Dumnezeul nostru, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, toată iubirea pe care o arată cei care se îngrijesc de bolnavi şi suferinzi, înmulţind binecuvântările tale în casele lor. Să fie pentru ei suferinţa un prilej de a face binele, ca să se vădească astfel în inimile lor iubirea pe care ai cerut-o celor ce te urmează. Aşa te rugăm, Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a III-a (7 mai 2022)

O, Maică Sfântă, a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului omenesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alergăm noi atunci când ne aflăm în necazuri şi în dureri, aşteptând cu milostivire îndurarea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când l-ai văzut pe Fiu tău, Isus Cristos, răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre.

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rugăm, Preacurată Fecioară Marie, vezi suferinţele şi neputinţele noastre şi nu lăsa să fim biruiţi de ele.

Ajută-ne, Maică Preasfântă, tămăduitoarea bolnavilor, ca simţind că ne acoperi cu mantia ta sfântă, să te cinstim împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii noastre. Aşa te rugăm, prin Fiul Tău Isus Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a IV-a (8 mai 2022)

Doamne, Dumnezeule, care dăruieşti pace celor ce iubesc legea ta, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ai grijă de slujitorii tăi cei bolnavi care sunt greu încercaţi de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletelor lor şi unii dintre ei nu mai văd razele iubirii tale. Cugetele lor s-au întunecat şi nu se mai împărtăşesc de lumina ta.

Dăruieşte-le lor şi nouă, Doamne, roadele Duhului tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi această vale de lacrimi să intrăm în odihna ta cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin! Bucură-te, Marie...

Ziua a V-a (9 mai 2022)

Doamne, Dumnezeul nostru, mărturisim înaintea feţei tale neputinţele şi slăbiciunile cele multe ale fraţilor noştri. Frică mare i-a cuprins înaintea acestor încercări, în loc să-i cuprindă încrederea în providenţa ta şi în grija pe care ne-o porţi nouă oamenilor.

Dacă nu ne-ar fi cuprins harul tău, furtuna deznădejdii i-ar fi doborât la pământ. Prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor, te rugăm să nu ne laşi fără ajutorul tău ceresc. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a VI-a (10 mai 2022)

Preasfântă Fecioară Marie, mijloceşte la bunul Dumnezeu pentru cei bolnavi, forţa, curajul şi generozitatea de a nu pierde pasul, de a nu abandona lupta, de a nu se clătina în faţa durerii, de a rezista. Luminează mintea tuturor celor bolnavi să perceapă prezenta lui Cristos, o prezenţă capabilă să dea sens suferinţei acceptate şi oferite. El care vieţuieşte şi domneşte împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a VII-a (11 mai 2022)

Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndurărilor, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, trimite harul tău cel sfinţitor peste cei care se îngrijesc de bolnavi, acoperindu-i cu harul tău ca un bun şi iubitor de oameni. Fă ca fiecare om, în mijlocul pustiului său, să găsească un semn al prezenţei tale; tu, care eşti Dumnezeul care vine în întâmpinare! Fiecare dintre noi poate fi pentru altul, împreună cu tine, un tovarăş de drum, în comuniune cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a VIII-a (12 mai 2022)

Doamne, Isuse Cristoase, cel ce vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi nimeni să nu piară. Cu umilinţă în inimă, prin mijlocirea Maicii tale preasfinte, ne rugăm ca, în ceasul sfârşitului vieţii noastre să ne dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, părere de rău pentru păcatele vieţii noastre, pentru ca prin credinţă, speranţă şi dragoste, cu inimă curată să putem grăi către tine, Doamne, cel ce eşti binecuvântat în veci: "În mâinile tale îţi oferim sufletele noastre". Tu, care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie...

Ziua a IX-a (13 mai 2022)

Sfântă Fecioară Marie, nu uita, în strălucirea măririi tale, tristeţea noastră a celor de pe pământ. Aruncă o privire plină de bunătate asupra celor care se află în suferinţă, care se luptă cu dificultăţile şi care nu încetează să guste zilnic amărăciunile vieţii.

Fecioară Marie, veghează la căpătâiul tuturor bolnavilor din lume: al celor care au pierdut orice speranţă de vindecare; al celor care strigă şi plâng de durere; al celor care nu se pot trata fiindcă nu au bani; al celor care în acest moment şi-au pierdut cunoştinţa şi sunt în pragul morţii; al celor care au intrat în agonie.

Marie, Mama lui Isus şi a noastră, sprijină pe cei slabi; întăreşte-i pe cei care se simt izolaţi, mângâie-i pe cei care sunt victime ale răutăţii oamenilor, ai milă de toţi cei care s-au îndepărtat de Cristos, de toţi cei care au uitat de el. Fii tu siguranţa celor care se află în îndoială, lumina celor care caută, forţa celor care luptă şi căldura inimilor care simt frigul. Amin. Adu-ţi aminte...

 

Citit 768 ori Ultima modificare Vineri, 29 Aprilie 2022 12:02
« Martie 2023 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31