Imprimă această pagină

Înființarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Butea

01 Februarie 2021

 Înființarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Butea
Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași anunță înființarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Butea, județul Iași, începând cu 1 februarie 2021

 Centrul de Îngrijire la Domiciliu Butea este un proiect integrat al programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Domeniului Vârstnici și Persoane cu Dizabilități. Este înființat în cadrul parteneriatului public-privat cu Primăria Butea și vom colabora cu Biroul de Asistență Socială din cadrul Primariei Butea, Parohia Romano-Catolică „Preasfânta Treime” și cu surorile din cadrul Congregației „Surorile Misionare ale Pătimirii lui Isus” din Butea.

 Asociația  Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie fără scop patrimonial, de utilitate publică, non-profit, de tip umanitar care acţionează de 30 de ani în domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop caritatea creştină. Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu prevederile HG Nr. 118/2014, respectiv ordinul MMJS nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate  pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.

 Misiunea asociației este aceea de a promova caritatea şi dreptatea socială prin programele de asistenţă socială complexă sub formă de: ajutoare sociale directe, programe cu şi pentru copii, tineri, familii, programe pentru îngrijirea vârstnicilor, sprijin în caz de dezastre naturale, furnizare de formare profesională.

 Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași este  constituit dintr-o rețea de centre regionale de Îngrijire la Domiciliu situate în: jud. Iași mun. Iași, com. Mircești, com. Oțeleni, com Hălăucești, com. Stolniceni-Prăjescu, com. Tansa, orașul Târgu-Frumos, com.Butea,  jud. Neamțmun. Roman, com. Tămășeni, com. Săbăoani, com. Sagna, jud. Suceavamun. Suceava, com. Preutești, jud. Vasluimun. Huşi, com. Berezeni, com. Dodești, jud. Bacău – com. Pârgărești, com. Faraoani.

 În 21 ani de la înființarea primului centru, îngrijirea la domiciliu a presupus implicare şi responsabilitate socială, angajare şi devotament pentru oameni şi sănătatea lor, o misiune presărată cu multă dăruire şi pasiune pentru slujirea aproapelui. Anual, personalul centrelor, format din aproximativ 60 de angajați asistă peste 1300 de beneficiari cu grade diferite de dependenţă, ce suferă din cauza vârstei, a bolilor, a singurătăţii şi a stării materiale precare.

  Serviciile de îngrijire acordate:

 Serviciile acordate sunt reprezentate de îngrijire medicală la domiciliu şi anume: injecţii, pansamente, tratamentul şi profilaxia escarelor, perfuzii, monitorizări tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de analize, acordarea de materiale sanitare şi dispozitive medicale executate la stricta indicaţie şi supraveghere a medicului curant al beneficiarului.

 Serviciile socio-medicale constau în ajutor în realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare-dezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior, ajutor în alimentaţie, comunicare.

 Serviciile sociale constau în ajutor la cumpărături, ajutor în activităţile vieţii zilnice. La acestea se adaugă şi alte servicii, cum ar fi: consiliere juridică şi administrativă, sfaturi în îngrijire, acordarea de mijloace de îngrijire, organizarea de activităţi şi serbări pentru asistaţi.

 Centrele de Îngrijire la Domiciliu colaborează cu Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Serviciile de Asistență Socială din cadrul primăriilor, Parohiile Romano-Catolice și Ortodoxe, spitale, cabinete medicale, Casele de Asigurări de Sănătate Județene, precum și alte instituții implicate în activități de asistență socială.

 

 Criteriile de selecţionare a persoanelor asistate sunt următoarele:

  • Persoane vârstnice - peste 65 de ani;
  • Imobilizarea la pat sau la domiciliu din cauza vârstei/situației medicale dificile;
  • Singurătatea, gradul de izolare socială;
  • Starea materială precară.

 

  În perioada februarie - decembrie 2021 vor fi selectați minim 25 de beneficiari care corespund criteriilor de selecție. Aceștia vor fi asistați de o echipă formată din asistent social, asistent medical, îngrijitor bătrâni la domiciliu.

 Mulțumim Primăriei Butea, respectiv Consiliului Local pentru sprijinul și deschiderea acordată, dar și tuturor celor care s-au implicat și au depus eforturi mari pentru ca persoanele vârstnice din această comunitate să simtă iubirea aproapelui.

 

 

Citit 521 ori Ultima modificare Luni, 01 Februarie 2021 15:43