CARE - Cooperare și asistență. Respect și egalitate!"

cod proiect 127740

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității viii, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele  rstnice cu  domiciliul  pe  raza  Comunei Pârgărești - județul Bacău, Comunei Mircești și Hălăucești –  jud. Iași, Municipiului Suceava - județul Suceava în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

OS 1: Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din Comunele Pârgărești - județul Bacău, Mircești și Hălăucești – jud. Iași și Municipiul Suceava - județul Suceava pe perioada de implementare a proiectului.

OS 2: Creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane, din Comunele Pârgărești - județul Bacău, Mircești și Hălăucești - jud. Iași și  Municipiul Suceava - județul Suceava prin oferirea de servicii socio-medicale specializate în cele 30 de luni de implementare a proiectului.

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 

A1.1 Asigurarea managementului proiectului:

Ø  1 plan general de management;

Ø  1 metodologie de implementare a activităților;

Ø  1 plan de achiziții;

Ø  decizii de numire;

Ø  plan de monitorizare a proiectului;

Ø  rapoarte tehnico – financiare;

 

A2.1: Activitate transversal decontare rata forfetara:

Ø  1 conferință de presă de început cu minim 30 persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai comunității, reprezentanți mass-media;

Ø  1 conferință presă de final cu minim 30 persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai comunității, reprezentanți mass-media;

Ø  Materiale vizibiliate în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală POCU;

Ø  Plan de achiziții;

Ø  metodologie financiar-contabilă;

 

A3.1 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii:

Ø  6 acțiuni de ecologizare;

Ø  60 de voluntari selectați pentru activități de socializare (minim câte 5 voluntari selectați persoane vârstnice în fiecare centru de îngrijire la domiciliu - în total 15);

Ø  6 cursuri de formare pentru voluntari;

Ø  60 de pachete informative pentru voluntari.

 

A3.2 Furnizarea de programe de formare și participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici:

Ø  25 de specialiști ce lucrează în structuri/servicii de asistență socială destinată persoanelor vârstnice din sistemul public și privat selectati;

Ø  25 de specialiști calificați;

Ø  3 schimburi de experiență/ schimburi de bune practici

 

A 4.1 Furnizarea de servicii sociomedicale în Comunei Pârgăreşti - judeţul Bacău, Comunei Mirceşti, Comunei Hălăuceşti - jud. Iaşi, Municipiului Suceava - judeţul Suceava:

Ø  3 Centre de Ingrijire la Domiciliu;

Ø  1 serviciu socio-medical dezvoltat;

Ø  165 de vârstnici beneficiari de măsuri integrate în cadrul proiectului;

Ø  95 de persoane vârstnice care au depășit situația de vulnerabilitate;

Ø  30 de seminarii pentru aparținători;

Ø  30 de protocoale pentru desfășurarea seminariilor;

Ø  30 de seminarii - Stil de viață sănătos;

Ø  30 de protocoale pentru desfășurarea seminariilor;

Ø  165 broșuri pentru seminariile -  Stil de viață sănătos;

Ø  165 de pachete medicale de specialitate;

Ø  2 excursii beneficiari (câte 50 de participanți);

Ø  6 evenimente cu ocazia Zilei Vârstnicului (câte 2 în fiecare centru cu minim 25 de participanți).

 
Valoarea totală a proiectului este de
2,765,510.56 lei, din care 2,350,683.96 lei valoare nerambursabilă UE și 414,826.60 lei valoare nerambursabilă din bugetul național.


Perioada de derulare a proiectului este: 31.05.2019 – 30.11.2021.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoană de contact: Dogariu Antonina, manager proiect.