Conferința de încheiere a proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Jud. Vaslui”

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași alături de partenerii săi – Comuna Dodești și Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodești a organizat miercuri, 22 noiembrie 2023,  conferința de încheiere a proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod proiect: 130201.

În cadrul conferinței de încheiere a proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui” ce a avut miercuri, 22 noiembrie 2023 la Căminul Cultural Dodești, doamna Pădureț Alina Gabriela, managerul proiectului din partea Solicitantului – Asociația Centru Diecezan Caritas Iași, a susținut o prezentare detaliată prin intermediul căreia a făcut cunoscute obiectivele, activitățile, serviciile implementate în perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2023: Servicii Socio-Educaționale, Îngrijire la Domiciliu Pentru Vârstnici, Informare și Consiliere Socio-Profesională, Măsuri pentru Dezvoltare Comunitară, precum și rezultatele și impactul pozitiv pe care l-a avut proiectul în comunitate.

Pr Egidiu Condac, Directorul General al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, și-a manifestat aprecierea, mulțumirea și importanța colaborării tuturor actorilor implicați în asigurarea succesului acestui proiect; a subliniat importanța faptului că prin oportunitatea proiectelor europene, dincolo de finațările primite,  putem păstra ca resurse importante, dezvoltarea și învățarea unor metode de sprijin, solidaritate în comunitățile din care facem parte, metode ce le putem implementa mai departe în activitățile sociale.

Doamna Simion Gabriela Janeta, Director General al Școlii Gimnaziale „Victor Ion Popa” Dodești – Partener 1 în cadrul proiectului, a vorbit despre importanța accesului la educație în dezvoltarea comunității și a mărturisit că prin intermediul măsurilor educaționale din cadrul acestui proiect, s-a oferit sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Doamna Director ne-a vorbit și despre impactul benefic pe care l-au avut serviciile de tip ”Școala după scoală” și masa zilnică de care au beneficiat copiii, oferindu-le astfel o dezvoltare armoniosă și de asemenea, ne-a vorbit despre oportunitatea pe care au avut-o membrii implicați într-o cunoaștere a copiilor dincolo de programul școlar.

Doamna Cerbu Loredana, Primar al comunei Dodești, jud. Vaslui – Partener 2 în cadrul proiectului, și-a exprimat mulțumirile și recunoștiința în mod special față de oamenii care s-au implicat cu dedicare în implementarea acestui proiect în comunitatea Dodești, a subliniat importanța spiritului de comunitate, de unitate și importanța de a oferi sprijin mereu celor aflați în nevoie.

În încheiere, s-au adus mulțumiri și recunoștință tuturor celor implicați, de la voluntari, angajați și parteneri la membrii comunității, pentru eforturile și contribuțiile aduse la succesul proiectului.

Acest proiect poate lua sfârșit, dar spiritul nostru de comunitate, implicarea noastră și dorința de a face o diferență rămân vii. Să continuăm să construim împreună un viitor mai bun pentru toți!

Obiectivul general al proiectului a fost acela de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Prin implementarea acestui proiect, 250 de persoane din comunitatea marginalizată din comuna Dodești, județul Vaslui au beneficiat de o serie de servicii și măsuri integrate menite să le îmbunătățească calitatea vieții: servicii socio-educaționale, îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, informare și consiliere socio-profesională, dezvoltare comunitară.

Valoarea totală a proiectului: 4,352,834.02 lei din care nerambursabil 4,331,282.27 lei.

Perioada de derulare a proiectului: 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului: 4,352,834.02 lei din care nerambursabil 4,331,282.27 lei.

Perioada de derulare a proiectului: 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2023.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *