Prelungiri înscrieri curs MASEUR

ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI organizează cursuri de formare în calificarea MASEUR (nivel 4 CNC), cod RNCP RO/04/0915/215, cu autorizație de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației Naționale.

La finalul acestora se obţin certificate de calificare recunoscute la nivel național și european.

Descriere:

Maseurul are competențele necesare aplicării tehnicilor specifice masajului și formelor acestuia, vizând efecte de relaxare și/sau terapeutice, aplicare efectuată în scop preventiv, curativ, recuperator, având ca obiectiv optimizarea stării de sănătate și creșterea vitalității beneficiarilor de masaj.

Competențe dobândite:

COMPETENŢE GENERALE LA LOCUL DE MUNCĂ

 • Aplicarea NPM şi PSI
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
 • Asigurarea perfecţionării profesionale
 • Întocmirea documentelor de evidenţă
 • Planificarea şedinţelor de masaj
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Noţiuni generale de anatomie umană, microbiologie, igienă şi psihologie
 • Pregătirea cabinetului de masaj

COMPETENŢE SPECIFICE:

 • Aplicarea drenajului limfatic
 • Aplicarea masajului reflexogen
 • Aplicarea masajului somatic
 • Aplicarea masajului terapeutic
 • Autopregătirea în vederea efectuării masajelor
 • Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj

Tipul certificatului obținut:

Certificatul este de tip calificareavând recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare. Certificatul se eliberează însoțit de o anexă denumită Suplimentul descriptiv al certificatului în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Certificatele  de calificare sunt recunoscute la nivel național și european.

În conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de către prefecturile județene, respectiv a municipiului București și certificatele de absolvire/calificare cu recunoaștere națională eliberate de furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila, sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.

Durata cursului:

Aproximativ 8-9 luni și cuprinde 1080 ore (360 ore de pregătire teoretică și 720 de pregătire practică).

Condiții de acces:

– Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

– Vârsta minimă de 18 ani.

 Acte  necesare înscrierii:

– copie act de identitate

– copie certificat de naştere

– copie certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)

– copie act de studii (studii gimnaziale sau învățământ minim obligatoriu)

– adeverinţă de la medicul de familie – apt pentru cursul de Maseur

– prima rată de 300 Ron pentru cursul de Maseur

Prețul cursului este de 1500 Ron (sunt incluse toate costurile de desfășurare a cursului, inclusiv taxa de examen și certificatele de calificare).

Înscrierile se fac zilnic (de luni până vineri) între orele 9.00-16.00, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, strada Sărărie, nr. 134 sau completând următorul formular: https://caritas-iasi.ro/formare-caritas-iasi/#inscrie-te

 

Telefon

0232210085

0737 942 499 – Loredana Damoc

0742 511597 – Raluca Scutaru