Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași vă dorește Paște binecuvântat!

În aceaste zile de sărbătoare, suntem invitați să celebrăm cu inimile pline de bucuria provocată de credință, Misterul mereu nou și inepuizabil al Învierii Domnului! Să primim cu inimile deschise și purificate harul lui Cristos cel Înviat! Să nu ezităm să împărtășim această experiență care ne transformă în mesageri ai speranței creștine, cu cei din familie, din comunitate, dar mai ales cu cei vulnerabili, singuri, descurajați sau bolnavi.

Echipa Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași vă dorește un Paște binecuvântat, plin de pace, iubire și speranță!

Cristos a înviat!

Adevărat a înviat!