Înființare și funcționare Centrul Comunitar Integrat Dodești

Înființarea și funcționarea Centrului Comunitar Integrat Dodești

Parteneri în proiect:

  • Solicitant – Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași
  • Partener 1 – UAT Dodești
  • Partener 2 – Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodești

Obiectiv general Înființare și funcționare Centrul Comunitar Integrat Dodești

Scopul principal al acestui proiect este de a dezvolta și implementa măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr de 250 de persoane din comunitatea marginalizată din comuna Dodești, județul Vaslui, în conformitate cu legislația în vigoare și în conformitate cu nevoile grupului țintă.

Obiective specifice:

  • Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii – Prin dezvoltarea de servicii tip „școală după școală” și activități extrașcolare pentru promovarea unei vieți active social și a spiritului civic pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, se vor oferi pachete integrate pentru 40 de elevi din comuna Dodești, județul Vaslui, pe o perioadă de 30 de luni.
  • Creșterea gradului de integrare pe piața muncii – Prin oferirea de măsuri de ocupare, inclusiv informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupațională pentru un număr de 125 de persoane marginalizate din comuna Dodești, județul Vaslui, pe durata implementării proiectului.
  • Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice – Prin furnizarea de servicii socio-medicale și sociale, acest proiect vizează creșterea calității vieții pentru un număr de 85 de persoane vârstnice din comuna Dodești, județul Vaslui, pe durata implementării proiectului.
  • Creșterea gradului de informare și implicare a comunității – Pe parcursul implementării proiectului, se va acorda o atenție deosebită creșterii gradului de informare și implicare activă a membrilor comunității în viața socială a comunității. Acest lucru va contribui la consolidarea legăturilor și la dezvoltarea comunității în ansamblu.

Scopul final este de a transforma comunitatea din Dodești, Vaslui, într-un loc mai prosper, mai inclusiv și mai implicat activ în propria dezvoltare, oferind în același timp sprijin vital pentru educație, angajare și îngrijire pentru cei care au nevoie de acesta.

Înființarea și funcționarea Centrului Comunitar Integrat Dodești