Îngrijitoare bătrâni la domiciliu la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman - Localitatea Săbăoani

Anunţ de angajare

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi anunță scoaterea la concurs a 1 post de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – normă întreagă (8 ore), perioadă determinată.

Post disponibil în cadrul: Centrului de Îngrijire la Domiciliu Roman pentru localitatea Săbăoani, proiect integrat Domeniului Vârstnici și Persoane cu Dizabilități al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iaşi.

Cerinţe:

  • Certificat de calificare (îngrijitoare bătrâni la domiciliu);
  • Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
  • Capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

 

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro):

  • Curriculum Vitae în format Europass;
  • Copie după cartea de identitate;
  • Copie după actele de studii, inclusiv certificat de calificare (îngrijitoare bătrâni la domiciliu);
  • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

 

Data limită de înscriere:

Marți, 18 iunie 2024, ora 12.00. Data interviului va fi stabilită ulterior.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este:

Dămoc Loredana, Coordonator Diecezan

  • 📞 Tel.: 0737942499