”SIS-HUŞI – Servicii integrate soio-medicale pentru Huși comunitate incluzivă”

”SIS-HUŞI – Servicii integrate soio-medicale pentru Huși comunitate incluzivă”

Obiectiv general SIS-HUȘI

Creșterea calității vieții pentru un număr de 305 persoane din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale pe o perioadă de 30 de luni.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu – Pe parcursul a 30 de luni, vom dezvolta și oferi servicii de îngrijire la domiciliu pentru 155 de persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comunitatea marginalizată. Scopul nostru este de a sprijini aceste persoane să trăiască independent și confortabil în propriile lor locuințe.
  • Înființarea Centrului de Recuperare Medicală – CCI – Vom stabili Centrul de Recuperare Medicală (CCI) pentru a asigura accesul la servicii medicale pentru 100 de persoane marginalizate și persoane cu dizabilități pe toată durata implementării proiectului. Acest centru va oferi îngrijiri medicale de înaltă calitate și reabilitare pentru a îmbunătăți starea de sănătate a beneficiarilor noștri.
  • Dezvoltarea de servicii sociale specializate – Ne propunem să dezvoltăm servicii sociale specializate pentru un număr de 50 de persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată în decursul a 30 de luni. Aceste servicii vor oferi sprijin crucial și resurse pentru reintegrarea acestor persoane în societate și pentru îmbunătățirea calității vieții lor.
  • Creșterea gradului de implicare activă a comunității – Pe durata implementării proiectului, ne angajăm să implicăm activ comunitatea în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din municipiul Huși, județul Vaslui. Vom organiza evenimente și inițiative pentru a promova conștientizarea și participarea activă a comunității în procesul de îmbunătățire a vieții celor mai vulnerabili membri ai societății noastre.

Ne străduim să aducem schimbări semnificative în viața celor din comunitatea marginalizată și să contribuim la o societate mai inclusivă și mai empatică pentru toți.

” SIS-HUŞI – Servicii integrate soio-medicale pentru Huși comunitate incluzivă”